15 februari 2018

Onderzoek naar de Sexual Modes Questionnaire

Onderzoek naar de Sexual Modes Questionnaire

Wilt u bijdragen aan onderzoek naar seksuele disfuncties? Bent u 18 jaar of ouder en bereid online een vragenlijst in te vullen? Dan zijn we op zoek naar u!

In Portugal werd een vragenlijst ontwikkeld die onderliggende factoren van seksuele problemen in kaart probeert te brengen. Een beter begrip van de onderliggende factoren zou namelijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van een eventuele behandeling. Deze Portugese vragenlijst kan misschien ook in Nederland goed gebruikt worden. Met dit onderzoek willen we bepalen of de vragenlijst de juiste dingen meet en dus op een goede manier ingezet kan worden bij een behandeling. Hiervoor zijn we op zoek naar heteroseksuele mannen en vrouwen die wel eens problemen in het seksueel functioneren ervaren en bereid zijn online een vragenlijst in te vullen. Maar ook mensen die deze problemen niet ervaren mogen meedoen!

Waaruit bestaat het onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit vijf vragenlijsten. Daarin worden vragen gesteld over uw seksueel functioneren, tevredenheid over uw seksleven, emoties die een rol spelen bij ziektes en naar veerkracht bij gebeurtenissen. Het zijn ongeveer 85 vragen en het invullen ervan kost ongeveer 30 minuten. Het kan zijn dat u na 4 weken wordt uitgenodigd om 1 vragenlijst nog een keer in te vullen, dit kost u ongeveer 5-10 minuten. Mocht u toch niet meer willen deelnemen dan kunt u tijdens het invullen op ieder moment stoppen met het invullen van de vragen. Alle gegevens die met deze vragenlijst worden verzameld zijn anoniem.

Hoe kunt u meedoen?
Meer informatie over het onderzoek en deelname vindt u via de volgende link:
http://145.20.132.64/relatieonderzoek

Via deze link kunt u zich, nadat u alle informatie heeft gelezen, tevens aanmelden om aan het onderzoek deel te nemen. Dit doet u door een toestemmingsformulier in te vullen en een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres ontvangt u een link naar de webpagina van het onderzoek. Op die webpagina wordt u een anoniem gast-account toegewezen. Ook kunt u hier een eigen wachtwoord aanmaken. Hierna krijgt u toegang tot de vragenlijsten.

Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie (MuCeS)