Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie (MuCeS)

MuCeS is een initiatief van de vakgroepen psychologie en gynaecologie van Máxima Medisch Centrum (MMC). Het centrum is in september 2007 opgericht en heeft een regionale functie waarin de medische seksuologie, de seksuologie in de Geestelijke Gezondheidszorg en de eerstelijnsseksuologie op een efficiënte manier geïntegreerd zijn.

Er is een gemeenschappelijke voordeur waar alle verwijzers hun mannelijke en vrouwelijke patiënten naar kunnen verwijzen. Achter deze voordeur werkt een multidisciplinair team met korte lijnen, dat expertise op verschillend gebied direct kan inzetten. Door de nauwe samenwerking met het MMC is consultatie van andere disciplines efficiënt en snel gerealiseerd. MuCeS biedt diagnostiek en behandeling, een consultatiefunctie naar andere specialismen, wetenschappelijk onderzoek, preventie en voorlichting, onderwijs (arts-assistenten en co-assistenten) en een opleidingsplaats voor seksuologen.

Seksuele problemen

Seksualiteit is een onderdeel van het leven. Voor de een is het een zeer belangrijk onderdeel, voor de ander is het veel minder belangrijk. Seksuele problemen kunnen leiden tot bijvoorbeeld onvrede, gevoelens van minderwaardigheid of onzekerheid, relatieproblemen of gezondheidsklachten.

U kunt zich met iedere vraag, klacht of probleem van seksuele aard wenden tot MuCeS. Voorbeelden zijn:

 • te weinig zin in seks
 • te veel zin in seks
 • erectieverlies
 • pijn bij het vrijen
 • orgasmeprobleem
 • vaginisme (bij vrouwen is geen penetratie mogelijk)
 • seksuele problemen vanwege een lichamelijke ziekte of handicap
 • seksueel trauma
 • genderidentiteit

Kosten van behandeling

Er worden maximaal vijf behandelingen (inclusief intakegesprek) vergoed bij polikliniek seksuologie (MuCeS) van Máxima Medisch Centrum. Daartoe zijn er aparte afspraken gemaakt. Zoals bij alle vormen van hulpverlening in de gezondheidszorg geldt een wettelijk verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar of ouder.

Verder is voor u van belang om te weten dat de zorgverzekeraars geen zorgkosten vergoeden van patiënten die zonder een verwijsbrief een afspraak maken bij Máxima Medisch Centrum c.q. MuCeS. Als u in behandeling gaat bij MuCeS dient u dus een verwijsbrief (van bijvoorbeeld uw huisarts) te kunnen overleggen.

Werkwijze

Vragenlijst en intake
Als u zich aanmeldt, of als u door bijvoorbeeld uw huisarts bent verwezen naar MuCeS, vragen wij u eerst schriftelijk om informatie. Dit is nodig om te bepalen door welke hulpverlener u het best gezien kunt worden voor een eerste gesprek. Wij streven er uiteraard naar om de behandeling zo snel mogelijk op te starten. Sommige klachten kunnen het beste door een arts-seksuoloog behandeld worden, andere problemen horen thuis bij een psycholoog-seksuoloog. Om hiervan een schatting te maken, sturen wij u een vragenlijst toe. Als u het vervelend vindt om deze lijst in te vullen, dan kunt u dit altijd laten weten en leggen we op een andere manier contact.

Multidisciplinair overleg
Na een of twee gesprekken is de intake afgerond en bespreken we uw verhaal in het multidisciplinair overleg. Dit betekent dat het team van MuCeS meedenkt over de diagnose en de behandeling die voor u het beste is. Iedereen doet dit vanuit zijn/haar eigen vakgebied (gynaecologie, huisartsgeneeskunde, psychologie). Zo gebruiken we alle aanwezige kennis en kunnen we u direct naar de juiste persoon verwijzen.

Verschillende hulpverleners
We streven ernaar dat de behandelaar dezelfde persoon is als degene die de intake doet, zodat u niet hoeft te wisselen van hulpverlener. Ook is het zo dat bepaalde behandeltrajecten kunnen bestaan uit meerdere sporen waar dan ook verschillende hulpverleners bij betrokken zijn. Voorbeelden zijn een lichamelijk onderzoek bij de arts-seksuoloog en gesprekstherapie bij de psycholoog-seksuoloog. Uiteraard bespreken wij het behandelplan met u en dient u eerst uw toestemming te geven.

Het team

Team seksuologie MuCeS Máxima Medisch Centrum

Binnen het team zijn regelmatig artsen en/of psychologen werkzaam die in opleiding zijn voor seksuoloog. Zij werken onder supervisie van een van de seksuologen, wat wil zeggen dat er regelmatig overleg is over het opgestelde behandelplan en de vordering van de therapie. Dit waarborgt de kwaliteit van uw behandeling.

R. Brus, klinisch psycholoog-seksuoloog NVVS
M. van Horen, arts-seksuoloog NVVS
G. de Kroon, arts-seksuoloog NVVS/FECSM
J. Maas, gynaecoloog-seksuoloog NVVS
S. Speelman, GZ-psycholoog-seksuoloog NVVS i.o.
H. Ypenga, klinisch psycholoog – psychotherapeut – seksuoloog

Wachtlijst

Momenteel heeft MuCeS een toegangstijd van acht weken.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw behandeling of over uw behandelaar, kunt u die het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het Máxima Medisch Centrum, bereikbaar via telefoonnummer (040) 888 94 81 of e-mailadres klachtenfunctionaris@mmc.nl.

Folders

MuCeS

www.zininseks.nl
www.nvvs.info

Contact

Telefoonnummers

 • Polikliniek
  040 – 888 60 50

Openingstijden

Op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Routenummers

Locatie Eindhoven: 101

Symposium 10 jaar MuCeS

Bij mensen met een chronische ziekte blijft het bespreekbaar maken van seksualiteit een dilemma. In welke fase van de ziekte bespreek je het? Wie begint erover? De hulpverlener? Zo ja, welke hulpverlener? Of toch de patiënt zelf? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het probleem geschetst.

Welke rol speelt libido bij intimiteit en seksualiteit? Wat is libido en bestaat het wel? Over deze mythe en niet te vergeten seksueel plezier laten de sprekers hun licht schijnen tijdens dit symposium ter ere van het 10-jarig bestaan van ons multidisciplinair centrum voor seksuologie, MuCeS.

Klik hier voor het programma en inschrijving