Polikliniek & opname

Tijdens het eerste bezoek aan Máxima MC komt u bij de gynaecoloog. Eerst bespreekt u de klachten en stelt de gynaecoloog een aantal vragen. Indien de gynaecoloog voldoende informatie heeft, gaat hij onderzoek verrichten in de onderzoekskamer.

Eerste bezoek polikliniek

Het onderzoek
Meestal wordt eerst een kunststof spreidertje in de vagina gebracht om de baarmoedermond goed te bekijken. Indien nodig wordt een uitstrijkje gemaakt. Daarna vindt inwendig onderzoek plaats waarbij de baarmoeder en eierstokken worden onderzocht. Tenslotte wordt er vaak nog een inwendige echo gemaakt, waarbij de baarmoeder en eierstokken in beeld worden gebracht.

Na het onderzoek
Na het onderzoek bespreekt u met de gynaecoloog de resultaten van het onderzoek. Indien nodig maakt u een vervolgafspraak voor aanvullend onderzoek.

Dagopname

Bepaalde gynaecologische ingrepen kunnen plaatsvinden in dagopname. Dat wil zeggen dat u ’s morgens of ’s middags naar het ziekenhuis komt en dezelfde dag wordt geopereerd. In principe kunt u dezelfde dag weer naar huis. De gynaecoloog zal van tevoren met u bespreken of de operatie wel of niet in dagopname kan plaatsvinden.
Op de afdeling dagbehandeling zal een verpleegkundige u de gang van zaken rond de opname en de behandeling uitleggen en u verder begeleiden tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.
U vindt de afdeling dagbehandeling in Eindhoven op de 5e en 6e etage en in Veldhoven op looproute 165, 1e etage.
Lees meer over uw verblijf op de dagbehandeling

Opname

Voor bepaalde gynaecologische operaties en behandelingen is een opname in ons ziekenhuis noodzakelijk. Duurt deze opname langer dan één dag dan zult u worden opgenomen op een verpleegafdeling, een zogenaamde klinische opname.
In Veldhoven worden gynaecologische patiënten op verpleegafdeling 116 opgenomen. In Eindhoven worden gynaecologische patiënten en zwangere patiënten (incidenteel) over het algemeen opgenomen op de 8e etage.
Lees meer over het verblijf op de afdeling

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.