Botontkalking

Botontkalking is een botziekte, die ook wel osteoporose wordt genoemd. Het is een aandoening waarbij de botafbraak sneller gaat dan de botaanmaak. Als gevolg daarvan neemt het risico op een botbreuk toe.

Symptomen

Pijn, spontane botbreuken en minder goed kunnen bewegen kunnen wijzen op osteoporose. Soms is kleiner worden en een kromme rug hebben ook een verschijnsel. In dat geval zakken uw rugwervels langzaam in.

Oorzaak

Bij osteoporose komen er steeds groter wordende gaten in de botstructuur. Daardoor verzwakt het bot en breekt het sneller. Deze gaten ontstaan door snelle afbreuk en vertraagde opbouw van bot, bijvoorbeeld door het wegvallen van hormonen na de overgang, roken en weinig lichaamsbeweging. Ook erfelijkheid speelt een rol.

De meeste mensen met osteoporose zijn vrouwen van vijftig jaar en ouder. Bij hen zijn het meestal de hormoonveranderingen die de botafbraak versnellen. Bij mannen en jongeren is er vaak sprake van een bijwerking van een ziekte of een medicijn, bijvoorbeeld prednison.

Onderzoek

Meestal komt osteoporose pas aan het licht wanneer u een bot breekt. Bent u boven de vijftig jaar en breekt u een bot, dan kan de orthopeed via een botdichtheidsmeting nagaan of er sprake is van osteoporose. Bij dit onderzoek meet de orthopeed met behulp van een geringe hoeveelheid röntgenstralen de dichtheid van uw botten (heup- en rugwervels).

Behandeling

Een behandeling voor osteoporose is er niet; we helpen u zo goed mogelijk om botbreuken te voorkomen. Onze osteoporoseverpleegkundige geeft u advies, bijvoorbeeld over het effect van calcium, vitamine D en lichaamsbeweging op uw botten. Ook bespreekt zij de uitslag van de botdichtheidsmeting met u. Soms is een aanvullende behandeling nodig, zoals medicatie of pijnbestrijding.

Osteoporosepolikliniek

Alle patiënten die ouder zijn dan vijftig jaar en zich op de Spoedeisende Hulp melden met een botbreuk ontvangen een uitnodiging voor onze osteoporosepolikliniek. Daar wordt onderzocht of er sprake is van osteoporose of een verminderde botdichtheid. Er wordt bovendien voorlichting gegeven door een osteoporoseverpleegkundige over de diagnose, behandeling en preventieve maatregelen. Ook via een doorverwijzing van de huisarts of een andere specialist komen patiënten op onze osteoporosepolikliniek terecht.

Folders

Osteoporose