Chronische vermoeidheid

Bij chronische vermoeidheid bent u vermoeid zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. De klacht ontstaat al bij het opstaan en blijft de hele dag aanwezig. Ook als u genoeg slaapt, is er geen verbetering.

Als de vermoeidheidsklachten minimaal zes maanden aanhouden en er geen lichamelijke of psychologische oorzaken gevonden worden, spreekt men van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

Symptomen

Naast vermoeidheid, waarvan u de hele dag last heeft, kunt u ook klachten krijgen als concentratieproblemen, spier- en gewrichtsklachten of vage buikklachten.

Oorzaak

Bij de meeste patiënten wordt geen oorzaak gevonden. Soms ontstaat chronische vermoeidheid door een traag werkende schildklier of een slecht werkende bijnier.

Onderzoek

De huisarts kan u doorverwijzen naar de internist voor onderzoek naar een traag werkende schildklier of slecht werkende bijnier. Er is echter geen onderzoek of test die CVS kan vaststellen.

Behandeling

Als er geen oorzaak wordt gevonden, bestaat de behandeling uit adviezen en begeleiding om anders met de klacht om te kunnen gaan. Een bezoek aan de internist kan helpen ter geruststelling en bij het hervinden van vertrouwen in uw eigen lichaam. Ook de huisarts en therapeut kunnen u begeleiden, bijvoorbeeld in de vorm van gespecialiseerde programma’s (cognitieve gedragstherapie). Voor werkende patiënten is er via de arbodienst van de werkgever begeleiding bij het hervatten van het werk.