21 november 2018

Nieuw inzicht in de ontregelde keuken van diabetes type 2

In oktober promoveerde MMC-onderzoeker Roosmarijn Lemmers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar proefschrift ‘Emerging Phenotypes of Type 2 Diabetes’ gaat in op nog niet eerder onderzochte kenmerken van diabetes type 2.

Diabetes type 2 is een veel voorkomende ziekte. De diagnose wordt weliswaar gesteld op basis van een te hoog glucose (bloedsuiker), maar bij diabetes type 2 is vooral sprake van een metabole verstoring. Dat betekent dat de stofwisseling in het lichaam van een diabetes type 2-patiënt niet goed werkt. Het lichaam is ontregeld. De ziekte leidt vaak tot complicaties zoals hart- en vaatziekten, oogschade en nierschade. Het is nog niet goed bekend hoe deze complicaties ontstaan en hoe we deze kunnen voorkomen.

Haar promotieonderzoek laat onder andere zien dat de glycanen in patiënten met diabetes type 2 anders zijn dan die in gezonde mensen. Glycanen zijn koolhydraatketens die aan eiwitten binden voordat de eiwitten de cel verlaten. Door veranderingen in glycanen veranderen functies van eiwitten en gelinkte processen in de cel. Dit zijn beide basale processen in het lichaam die een link vormen tussen de verstoringen in de stofwisseling en de verhoogde mate van ontsteking in diabetes type 2. Dit onderzoek is uitgevoerd onder diabetespatiënten in de regio Eindhoven, waaronder ook veel patiënten van Máxima MC.

Beginstap naar onderzoek

De resultaten van het promotieonderzoek van Roosmarijn Lemmers vormen de basis voor verder onderzoek, dat reeds is gestart. Er zal worden gekeken of de verstoringen die zijn gevonden ook van invloed zijn op het ontwikkelen van de complicaties van diabetes, en of aan de hand van deze verstoringen ook voorspeld kan worden wie complicaties van de ziekte zal ontwikkelen en wie niet.

Wetenschappelijk onderzoek

Máxima MC is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). Zij ondersteunen bij wetenschappelijk onderzoek. Als STZ-ziekenhuis is het uitzonderlijk dat Máxima MC deelneemt aan zo’n grootschalig onderzoek.