20 juni 2019

‘Bij diabetes speelt leefstijl een belangrijke rol’

‘Bij diabetes speelt leefstijl een belangrijke rol’

Diabeteszorg is teamwork: er zijn meerdere zorgverleners bij betrokken, ieder met hun eigen specifieke deskundigheid. Zij leren en helpen je om diabetes zelf te managen. Internist Pleun Wouters-Van Poppel is één van hen.

Diabetes beheerst vaak het leven van onze patiënten. Bij alles wat zij doen of eten, moeten ze rekening houden met de ziekte. Voor mij is het een uitdaging om samen met de patiënt te zoeken naar een behandeling die het beste bij hem of haar past. Er zijn veel behandelingen en er komt steeds meer medicatie op de markt. Daarom vind ik het extra belangrijk om in gesprek te blijven met de patiënt. Waar wil hij of zij het komende jaar naartoe werken? Wat gaan we stap voor stap verbeteren?”

Samenwerking

“Ik begeleid de patiënt samen met de diabetesverpleegkundige, diëtist en podotherapeut. De diabetesverpleegkundige houdt zich onder andere bezig met de bloedsuikerregulatie en het welbevinden van de patiënt. De diëtiste geeft adviezen over gezonde voeding en de insulinedosering per maaltijd en de podotherapeut wordt betrokken indien er sprake is van diabetescomplicaties aan de voeten. Ik als internist bekijk naast de bloedsuikerregulatie het grotere geheel, waarbij ik bijvoorbeeld ook eventuele risicofactoren en andere aandoeningen behandel. We hebben wekelijks overleg over onze patiënten en werken erg nauw samen.”

Leefstijl

“Bij diabetes speelt leefstijl een belangrijke rol. Ik heb meerdere patiënten begeleid die door leefstijlaanpassingen hun medicatie hebben verminderd of er volledig vanaf zijn gekomen. Dit geldt alleen voor patiënten met diabetes type 2. Bij diabetes type 1 ligt dat anders. Die vorm is niet te genezen. Toch is een gezonde leefstijl ook bij deze patiëntengroep van belang. Overgewicht kan er namelijk voor zorgen dat diabetespatiënten – ook met type 1 – minder goed reageren op insuline, waardoor zij meer insuline moeten spuiten.”

Programma

“Patiënten die hulp nodig hebben bij het verbeteren van hun leefstijl kunnen dat doen via een individueel traject of via ons insulineresistentie-programma. Daarbij wordt in groepsverband gewerkt aan het verbeteren van het leefpatroon om insulineresistentie (het niet goed reageren op insuline) te verminderen. Patiënten worden vier dagen lang opgenomen en op het gebied van voeding, beweging en het doorbreken van gewoontes intensief begeleid door een gespecialiseerd team, bestaande uit een internist, diëtist, fysiotherapeut en diabetesverpleegkundige. Daarna worden zij nog één jaar lang begeleid, zodat de kans op blijvend gewichtsverlies zo groot mogelijk wordt.”