Vergoeding van uw behandeling

Consult/behandeling bij de kaakchirurg behoort tot medisch specialistische zorg en wordt per verrichting gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
De tarieven worden jaarlijks door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgelegd.
Consult/behandeling bij de kaakchirurg wordt in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de basisverzekering en valt onder het eigen risico.
Voor vergoeding is wel een verwijzing nodig van tandarts, orthodontist, huisarts of andere medisch specialist.

Kostenindicatie meest voorkomende behandelingen

Uitzondering op de vergoeding vanuit de basiszorg zijn een implantaat ter vervanging van een tand of kies, het plaatsen van botankers en het aanmeten van een MRA zonder OSAS.
Neem contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en vergoedingen van uw behandeling.

Kostenindicatie implantaat ter vervanging van een tand of kies

Kostenindicatie botankers

Kostenindicatie MRA zonder OSAS

Meer informatie over kosten en vergoeding van uw behandeling vindt u op de pagina kosten en vergoeding. De polikliniek kaakchirurgie werkt niet met zogenaamde DBC-zorgafspraken.