Vergoeding en kosten van een behandeling

Máxima MC heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor 2021

Patiënten kunnen ook in 2021 rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn landelijk overeengekomen om de huidige contractuele afspraken volgend jaar voort te zetten, zodat patiënten ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terechtkunnen.
De landelijk bereikte overeenstemming betekent dat Máxima MC met alle zorgverzekeraars een contract heeft in 2021 (enkele specifieke polissen uitgezonderd).

Stand van zaken Máxima MC

In onderstaande tabel ziet u met welke zorgverzekeraars we momenteel een overeenkomst hebben gesloten of in gesprek zijn voor zowel de medisch specialistische zorg (MSZ) als geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Concern Label MSZ 2021 GGZ 2021
a.s.r.
 • De Amersfoortse Verzekeringen
 • Ditzo Zorgverzekering
Gecontracteerd Gecontracteerd
Caresq
 • Aevitae (EUCARE)
Gecontracteerd Gecontracteerd
CZ
 • CZ
 • CZdirect
 • Just
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA
Gecontracteerd Gecontracteerd
DSW
 • DSW Zorgverzekeraar
 • InTwente
 • StadHolland
Gecontracteerd Gecontracteerd
ENO
 • HollandZorg
 • Salland Zorgverzekeringen
 • ZorgDirect
Gecontracteerd Gecontracteerd
Menzis
 • Anderzorg
 • Hema
 • Menzis
 • PMA
Gecontracteerd Gecontracteerd
ONVZ
 • Jaaah
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA
Gecontracteerd Gecontracteerd
VGZ
 • Besured
 • Bewuzt
 • IZA
 • IZZ
 • Promovendum
 • National Academic
 • UMC
 • United Consumers VGZ
 • Univé
 • VGZ
 • ZEKUR**
Gecontracteerd Gecontracteerd
Zilveren Kruis
 • AON IAK
 • De Friesland
 • FBTO
 • Interpolis
 • Pro Life**
 • Zilveren Kruis**
 • ZieZo**
Gecontracteerd Gecontracteerd
Zorg & Zekerheid
 • AZVZ
 • Zorg en Zekerheid
Gecontracteerd Gecontracteerd

**Let op!
Net zoals in 2020 geldt voor 2021 dat Máxima MC voor enkele selectieve polissen geen contract heeft afgesloten voor de medisch specialistische zorg. Mogelijk wordt uw behandeling niet volledig vergoed. Het betreft de volgende polissen:

 • ZEKUR: Gewoon ZEKUR polis
 • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis Basis Budget polis
 • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis Basis Budget (ABN) polis
 • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) polis
 • Ziezo: Ziezo Selectief polis
 • Pro Life: Principe Polis Budget

De vergoeding van een behandeling

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar uw behandeling niet of niet volledig vergoedt. Informeer daarom altijd eerst bij uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en de vergoeding van uw behandeling; zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in Máxima MC. Onderstaande informatie kan ten aanzien van de vergoeding van uw zorgkosten belangrijk voor u zijn.

1 – Heeft u een budgetpolis?

Máxima MC heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Er is echter geen contract gesloten voor de volgende specifieke polissen:

 • Gewoon ZEKUR
 • Zilveren Kruis Basis Budget
 • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
 • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
 • Ziezo Selectief polis
 • Principe Polis Budget

Voor de bovenstaande polissen geldt dat deze zorgverzekeraars slechts een gedeelte van uw zorgkosten zullen vergoeden. Het deel dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar brengt Máxima MC middels een aparte factuur bij u in rekening. Spoedeisende zorg is hiervan uitgesloten. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en vergoedingen van uw behandeling.

2 – Heeft u een aanvullende verzekering bij onderstaande zorgverzekeraars?

Máxima MC heeft geen contract afgesloten voor de aanvullende verzekeringen van de labels van Zilveren Kruis Achmea. Het gaat om de aanvullende verzekering van onderstaande labels:

Wanneer u een van bovengenoemde polissen heeft afgesloten en tevens zorg gedekt vanuit de aanvullende verzekering heeft geconsumeerd, zal Máxima MC u een factuur met het passantentarief sturen. U dient deze factuur aan Máxima MC te betalen. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, mogelijk wordt slechts een gedeelte vergoed. Voor meer informatie over de vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

3 – Heeft Máxima MC een verwijzing nodig?

Om voor vergoeding van een behandeling in het ziekenhuis in aanmerking te komen is een geldige verwijzing een vereiste. Vaak krijgt u deze mee van uw huisarts of specialist, soms wordt de brief rechtstreeks naar het ziekenhuis verstuurd. Zonder geldige verwijzing dient u zelf de rekening te betalen. Voor spoedeisende hulp is geen verwijzing nodig.

4 – Wordt uw eigen risico aangesproken?

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar. Alle zorg uit de basisverzekering (behalve verloskundige zorg) valt onder uw eigen risico. Het verplicht eigen risico voor 2020 en 2021 is gesteld op 385 euro. De eerste 385 euro voor zorg gedekt vanuit de basisverzekering dient u dus zelf te betalen. Heeft u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico afgesproken, dan betaalt u het afgesproken bedrag zelf. De startdatum van uw behandeling in het ziekenhuis is bepalend bij de verrekening van het eigen risico. Hoe dat werkt, wordt hieronder uitgelegd.

Wanneer u in het ziekenhuis in behandeling bent, berekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. DBC-zorgproducten zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm.

De DBC start op het moment dat u uw eerste afspraak bij de specialist heeft. De duur van een DBC is wettelijk bepaald en bestaat uit een aantal weken. Een DBC kan maximaal 120 dagen duren. Het kan, door de wettelijke afsluitregel van maximaal 120 dagen, voorkomen dat een DBC wordt afgesloten terwijl het behandeltraject nog niet is afgerond. In dat geval wordt er aansluitend een ‘vervolg DBC’ geopend. De openingsdatum van deze vervolg DBC staat u ook op uw factuur en hoeft niet een datum te zijn waarop u in het ziekenhuis was. Voor deze ‘vervolg DBC’ geldt ook dat de startdatum bepaalt over welk jaar uw eigen risico in rekening wordt gebracht.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

De kosten van een behandeling

De kosten van een behandeling zijn lastig te bepalen. Deze zijn namelijk afhankelijk van de gestelde diagnose en de uitgevoerde onderzoeken en verrichtingen welke bij aanvang van uw behandeling vaak niet direct duidelijk zijn. Wat een onderzoek of behandeling kost is afhankelijk van de prijsafspraken die het ziekenhuis met uw zorgverzekeraar heeft kunnen maken. Dit kan per jaar, maar ook per zorgverzekeraar verschillen. U kunt er vanuit gaan dat u bij een ziekenhuisopname vrijwel altijd uw eigen risico opmaakt. De consumentenbond heeft de 100 meest voorkomende behandelingen op een rij gezet. Hiermee kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van ziekenhuistarieven.

De tarieven voor medisch specialistische zorg liggen hoger dan die voor huisartsenzorg. Máxima MC raadt u aan met kleine of lichte aandoeningen of verwondingen eerst naar een huisarts of huisartsenpost te gaan in plaats van direct naar de Spoedeisende Hulp te komen. Deze zorg gaat niet van uw eigen risico af en daarmee voorkomt u mogelijk een hoge rekening.

Als uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met Máxima MC, gelden de tarieven die Máxima MC met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Als uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met Máxima MC dan gelden de passantentarieven. Deze tarieven vindt u hieronder in de passanten prijslijst DBC-zorgproducten.

Factuur ontvangen van Máxima MC

Vragen over uw factuur

Heeft u een vraag over een ontvangen factuur of over een declaratie die door Máxima MC is ingediend bij uw zorgverzekeraar? Bekijk dan onze pagina met veelgestelde vragen. Wanneer uw vraag er niet tussen staan kunt u het contactformulier invullen, Máxima MC reageert zo spoedig als mogelijk. U kunt voor mondelinge toelichting en uitleg ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Facturatie via telefoonnummer (040) 888 91 10. Dit kan elke werkdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

Bezwaar maken

Indien u na een toelichting op uw factuur van mening bent dat de factuur niet terecht naar u is verstuurd dan kunt u bezwaar maken bij de Klachtenfunctionaris van Máxima MC. Stuur een e-mail naar klachtenfunctionaris@mmc.nl of Stuur een brief naar Máxima MC, t.a.v. Klachtenfunctionaris, antwoordnummer 10080, 5500 VB Veldhoven (geen postzegel nodig).

Betalingsvoorwaarden

Heeft u een vraag over de Algemene betalingsvoorwaarden? Neem dan contact op met de financiële administratie van Máxima MC per e-mail: debiteuren@mmc.nl of telefonisch tijdens kantooruren via (040) 888 5216. Via dit telefoonnummer kunt u ook uw openstaande saldo opvragen.

Uitstel van betaling

U kunt een verzoek indienen waarin u uitlegt waarom u gebruik wilt maken van een betalingsregeling. Zorg ervoor dat u bij deze aanvraag altijd uw factuurnummer(s) en eventueel debiteurennummer vermeldt waarvoor u een betalingsregeling wilt afspreken. U neemt contact op met de financiële administratie van Máxima MC per e-mail: debiteuren@mmc.nl of telefonisch tijdens kantooruren via (040) 888 5216.
IBAN en BIC code Máxima MC (bij buitenlandse betaalopdrachten)
De IBAN of BIC code heeft u nodig om vanuit het buitenland geld over te maken naar de (Nederlandse) bankrekening van Máxima MC. De IBAN en BIC (SWIFT) codes zijn:
IBAN: NL 70 INGB 0650088395
BIC (SWIFT): INGBNL2A

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over vergoedingen en kosten? Máxima MC raadt u het volgende aan:

 • U heeft een vraag over de vergoeding van uw behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 • U heeft een specifieke vraag over de kosten of factuur van een behandeling in Máxima MC of u wilt uw afsprakenoverzicht opvragen? Neem dan contact op met de afdeling Facturatie van Máxima MC middels telefoonnummer (040) 888 9110. Dit loket is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Ook kunt u een e-mail sturen naar facturatie@mmc.nl
 • Heeft u een vraag over de zorgkosten in Nederland? Hiervoor kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

Veelgestelde vragen: Factuur