Kosten en vergoeding

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

 

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Check de zes belangrijke vragen om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt.

Checklist

Ziekenhuiszorg - Wat betaalt u?

Folder

 

Zes belangrijke vragen

1 – Heeft het ziekenhuis voor mijn behandeling een contract met mijn zorgverzekeraar?
Of er wel of niet een contract is tussen Máxima Medisch Centrum en uw zorgverzekeraar, kan van belang zijn voor de hoogte van uw vergoeding. Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

2 – Wordt mijn behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?
De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd of heeft uw zorgverzekeraar geen contract met MMC, dan wordt het zogenaamde passantentarief bij u in rekening gebracht.

3 – Heeft het ziekenhuis de verwijsbrief?
Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. U krijgt deze mee van uw huisarts of specialist, maar soms wordt de brief rechtstreeks naar het ziekenhuis verstuurd. Vraag in dat geval of het ziekenhuis de brief gekregen heeft.

4 – Heb ik een identiteitsbewijs nodig?
U moet zich kunnen legitimeren in het ziekenhuis met een geldig identiteitsbewijs. Dat geldt ook voor minderjarigen, jonger dan 14 jaar. De behandeling kan anders niet worden vergoed.

5 – Wat als mijn behandeling verandert?
Het verloop van de behandeling kan niet altijd worden voorspeld. Soms is een andere behandeling nodig of wordt u doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Overleg daarom steeds met uw arts of uw zorgverzekeraar over de kosten en de vergoeding daarvan.

6 – Klopt de nota?
Na de behandeling declareert het ziekenhuis de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Wij adviseren u de nota na te kijken. Zo kunt u controleren of het ziekenhuis de juiste behandeling in rekening brengten uw zorgverzekeraar de juiste vergoeding uitkeert. Houdt u er daarbij rekening mee dat een verrekening met uw eigen risico kan plaatsvinden.

Eigen risico

Uw ziekenhuisrekening en het eigen risico

Uw ziekenhuisrekening en het eigen risico

Budgetpolis? Let op!

Heeft u een budgetpolis afgesloten? Let dan extra goed op, hier zitten vaak beperkingen aan!

 • In een budgetpolis is het aantal zorgverleners en ziekenhuizen dat bezocht kan worden beperkt.
 • Zorgverlening door academische ziekenhuizen wordt in alle budgetpolissen uitgesloten.
 • De kosten worden meestal maar voor 50 of 65 procent vergoed.
 • Genees- en hulpmiddelen moeten via internet bij vaste aanbieders betrokken worden.

Twijfelt u? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en vergoedingen van uw behandeling. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Meer informatie of vragen?

Kijk voor meer informatie op www.dezorgnota.nl, bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Links

Hoe zit het met de kosten van mijn zorg?:
www.dezorgnota.nl

Vraag & antwoord over zorgverzekering:
www.minvws.nl

Wegwijs in goede zorg:
www.kiesbeter.nl

Wat betaalt u?:
Folder – ziekenhuiszorg wie betaalt dat

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2017

Met de volgende zorgverzekeringsconcerns heeft MMC een contract afgesloten voor 2017:

 • VGZ
 • CZ
 • Zilveren Kruis (voorheen Achmea) (geen contract voor de budgetpolis en zorg gedekt vanuit de Aanvullende Verzekering)
 • Menzis
 • DSW
 • Multizorg

Uw zorgverzekering heeft vaak een andere naam. In dit overzicht ziet u welke verzekeringen (labels) bij welk zorgverzekeringsconcern horen*:

Concern Label
VGZ N.V. Univé Zorg

VGZ Zorgverzekeraar N.V.

IAK verzekeringen B.V.

Caresco BV

Aevitae

IZZ Zorgverzekeraar N.V.

NV Zorgverzekeraar UMC

Aevitae (NV VGZ Cares)

Caresco (NV VGZ Cares)

CZ OWM Centrale Zorgverzekeraars groep, Zorgverzekeraar

OWM Centrale Zorgverzekeraars groep, Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar

Delta Lloyd

OHRA

Zilveren Kruis IAK Volmacht B.V.

Aevitae B.V.

Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Caresco

De Friesland Zorgverzekeraar

ProLife Zorgverzekeringen

FBTO Zorgverzekeringen N.V.

Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

Nedasco B.V./ Caresco B.V.

OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Multizorg BeterDichtbij

HollandZorg

ONVZ Zorgverzekeraar

PNOzorg

VvAA zorgverzekering

Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

De Amersfoortse Verzekeringen

Ditzo Zorgverzekering

Energiek

Salland ZorgDirect

Salland verzekeringen

Aevitae (ASR Ziektekosten)

IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten)

Caresco (ASR Ziektekosten)

Eno

OWM

Turien & Co Assuradeuren B.V

Menzis Anderzorg

Azivo

Regeling Zorg Asielzoekers

Menzis

DSW DSW

Stad Holland

InTwente

Let op!

De zorgverzekeraars die voor 2017 een budgetverzekering aanbieden zijn*:

 • Avéro Achmea Zorg Plan Selectief polis (MMC is niet gecontracteerd)
 • Bewuzt (MMC is gecontracteerd)
 • Menzis Basis Voordelig (MMC is gecontracteerd)
 • Unive zorg select (MMC is gecontracteerd)
 • UNIVE Zekur (MMC is niet gecontracteerd)
 • VGZ Goede Keuze (MMC is gecontracteerd)
 • ZieZo Selectief polis (MMC is niet gecontracteerd)
 • Zilveren Kruis Achmea Basis Budget (MMC is niet gecontracteerd)

Dit houdt het volgende in:

Beperkte keuzevrijheid

Budgetverzekeringen zijn er voor mensen die weinig zorgkosten verwachten en genoegen nemen met een beperkte keuzevrijheid. Je zorgverzekeraar zal alleen de kosten vergoeden van het ziekenhuis waar zij een contract mee hebben gesloten. Het verschil met een naturapolis is dat een budgetpolis een nog beperktere keuzevrijheid kent.

Een voordelige polis kan prettig zijn, tenzij je achteraf veel kosten zelf moet betalen. Het is daarom verstandig goed uit te zoeken wat de voorwaarden zijn van de polis. Hierbij gaat het met name om kosten die vergoed worden als je naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis gaat. MMC is in ieder geval niet gecontracteerd voor de Zilveren Kruis Achmea Basis Budget polis.

* Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling financiële administratie via facturatie@mmc.nl of (040) 888 9110.

Tarieven behandelingen (DBC)

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract afgesloten met Máxima Medisch Centrum? Dan gelden onderstaande prijzen voor de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) en overige producten. Meer uitleg over DBC’s en de afspraken met zorgverzekeraars leest u hier.

De prijzen zijn geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2017. Passantenprijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. Wanneer de prijs op de lijst anders is dan de prijs die u in het ziekenhuis hoort als u wordt behandeld, dan geldt de laatste prijs.

We hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, er is echter geen contract gesloten voor specifieke polissen. Meer informatie over de zorgverzekeraars welke gecontracteerd zijn vindt u hier (met link naar andere pagina op website). Met de zorgverzekeraars hebben we tarieven afgesproken welke we in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis en de stand van uw eigen risico krijgt u vervolgens een rekening van uw zorgverzekeraar.

Niet in alle situaties zijn de afgesproken tarieven met zorgverzekeraars van toepassing. Het ziekenhuis brengt dan de passantenprijs in rekening bij de patiënt, deze dient u rechtstreeks aan het ziekenhuis te betalen.

In onderstaande situaties is de passantenprijslijst van toepassing:

 • Behandelingen die buiten de afspraken met zorgverzekeraars vallen (bijvoorbeeld onverzekerde zorg).
 • Patiënten die niet verzekerd zijn.
 • Patiënten die verzekerd zijn via een polis of zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben.

Passanten – Prijslijst DBC-zorgproducten AB-segment 01-2017 t/m 12-2017

Passanten – Prijslijst Overige zorgproducten 01-2017 t/m 12-2017

Passanten – Prijslijst Dure geneesmiddelen 01-2017 t/m 12-2017

Passanten – Prijslijst GGZ 01-2017 t/m 12-2017

Passanten – Prijslijst DBC-zorgproducten A-segment 01-2016 t/m 12-2016

Passanten – Prijslijst DBC-zorgproducten B-segment 01-2016 t/m 12-2016

Passanten – Prijslijst OVP 01-2016 t/m 12-2016

Passanten – Prijslijst DBC-zorgproducten 01-2015 t/m 12-2015

Passanten – Prijslijst DBC-zorgproducten 06-2014 t/m 12-2014

Passanten – Prijslijst DBC-zorgproducten 04-2014 t/m 05-2014

Passanten – Prijslijst DBC-zorgproducten 02-2014 t/m 03-2014

Passanten – Prijslijst DBC-zorgproducten 01-01-2014 t/m 31-01-2014

Passanten – Prijslijst OVP 01-2015 t/m 12-2015

Passanten – Prijslijst OVP 06-2014 t/m 12-2014

Passanten – Prijslijst OVP 04-2014 t/m 05-2014

Passanten – Prijslijst OVP 02-2014 t/m 03-2014

Passanten – Prijslijst OVP 01-01-2014 t/m 31-01-2014

Algemene betalingsvoorwaarden

Veelgestelde vragen over kosten

Wilt u meer weten? Dan raden wij u het volgende aan:

 • U heeft een vraag over de vergoeding van de behandeling. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 • U heeft een algemene vraag over de zorgkosten in Nederland. Hiervoor kunt u terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Zorgnota, KiesBeter.nl.
 • U heeft een specifieke vraag over de behandeling of de prijs van een DBC in MMC, of u wilt uw afsprakenoverzicht van MMC opvragen. Neem dan contact op met de afdeling facturatie van Máxima Medisch Centrum.
 • U heeft een vraag over een ontvangen factuur. Bekijk dan de veelgestelde vragen op deze pagina. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op

Telefoonnummer

040 – 888 91 10

Veelgestelde vragen: Factuur
Veelgestelde vragen: Betaling en saldo
Veelgestelde vragen: Bezwaar
Veelgestelde vragen: Machtiging

Contact

Wilt u meer weten? Dan raden wij u het volgende aan:

 • U heeft een vraag over de vergoeding van de behandeling. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 • U heeft een algemene vraag over DBC’s. Hiervoor kunt u terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl of www.zorgnota.nl).
 • U heeft een specifieke vraag over de behandeling of de prijs van een DBC. Of u heeft een vraag over een ontvangen factuur. Bekijk onze pagina met veelgestelde vragen over de factuur. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u het contactformulier invullen. We reageren dan zo spoedig mogelijk. Ook kunt u van 9.00 uur tot 15.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling financiële administratie van MMC via telefoonnummer (040) 888 9110.