Eetteam

Het eetteam in het MMC is bedoeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar, bij wie de eetproblematiek samenhangt met een medisch of lichamelijk probleem.

Binnen dit team werken we multidisciplinair. Dat wil zeggen dat we met specialisten van verschillende disciplines samen kijken naar de eetproblematiek van uw kind om op deze manier tot een passend behandelplan te komen. Wie u precies gaat zien is afhankelijk van de hulpvraag van uw kind. Het eetteam bestaat uit de volgende disciplines:

  • Kinderarts en/of kinder MDL arts (hoofdbehandelaar);
  • (Kinder)diëtist;
  • Logopedist;
  • Medisch psycholoog;
  • Pedagogisch medewerker.

Hoe de behandeling er uit gaat zien is, kan per kind verschillen. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en factoren die een rol spelen bij het eetprobleem van uw kind. Vaak zal de behandeling bestaan uit een combinatie van verschillende behandelmethoden en –technieken. Afhankelijk van het precieze behandelplan zullen de verschillende disciplines meer of minder intensief betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling.