Downteam

In het Downteam werken alle artsen en behandelaars van kinderen met het Syndroom van Down met elkaar samen. Ieder jaar houden zij een op het syndroom gerichte gezondheidscontrole. De resultaten worden vervolgens besproken en er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de behandeling. De polikliniek voor kinderen met het Downsyndroom wordt gecoördineerd door kinderarts L. Bok.

dr. Vinus Bok Downteam MMC

Leden van het Downteam

Hulpverlener

Taak

 Naam

Kinderarts Algemeen medisch onderzoek dr. L. Bok
Keel-, neus- en oorarts Controleert de bovenste luchtwegen en oren
Oogarts Controleert of er oogafwijkingen zijn
Bloedonderzoek Voor controle van de schildklier en zo nodig andere aandoeningen.
Diëtist Controleert lengte, gewicht en de voedingstoestand mw. D. van Dongen
Fysiotherapeut Kort onderzoek van de motorische ontwikkeling mw. M. van Dam
Logopedist Ondersteunt de ontwikkeling van de mondmotoriek mw. J van der Pauw
Audiologisch Centrum Gehoormeting en zonodig adviezen en/of vervolgbehandelingen mw. H. Vervoort
Contactouder Ondersteuning door lotgenotencontact Mw. Eulderink
Mw. Donga
Secretaresses Ondersteuning, administratieve werkzaamheden