Neonatologie (NICU en NMCU)

Neonatologie is de zorg voor zieke of vroeggeboren (premature) baby’s. Op onze Neonatale Intensive Care Unit (NICU) en Neonatale Medium Care Unit (NMCU) in Veldhoven komen kinderen terecht die intensieve zorg nodig hebben.

De zorg voor zieke of vroeg geboren baby’s kent drie soorten: medium care, high care en intensive care. De baby’s die medium care nodig hebben, liggen op de NMCU, ook wel de zuigelingenunit genoemd. Kinderen die high of intensive care nodig hebben, verblijven op de NICU.

Máxima MC is één van de tien ziekenhuizen in Nederland met een NICU. Baby’s uit ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg bieden wij op de NICU de zorg die nodig is. Samen met de NMCU vormt dit de afdeling neonatologie (routenummer 106).
NICU MMC Veldhoven
Meer weten over de afdeling neonatologie? Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Een opname op de NICU of NMCU

Op de NICU en NMCU streven we naar optimale zorg voor u en uw baby. In dit hoofdstuk geven we uitleg over de redenen voor een opname, de opnameprocedure, de techniek rondom uw kind, welke onderzoeken er plaatsvinden en andere medische informatie.

Overnachten en bezoek

U wordt, zodra de situatie dit toelaat, zoveel mogelijk betrokken bij de zorg van uw baby. In dit hoofdstuk geven we uitleg over overnachten bij uw kind, de visie Family Centered Care en bezoekregels.

Lees meer over eventuele kosten

Wie werken er op de NICU en NMCU?

Ons team staat voor u klaar. Niet alleen met kennis en kunde, maar ook met gevoel, begrip en medeleven. Bekijk hier wie er voor u en uw baby zorgen.

Voeding voor uw baby

Borstvoeding of afgekolfde moedermelk heeft veel voordelen voor premature of zieke baby’s. Het wordt sterk aangeraden. Soms kan het echter zijn dat u geen borstvoeding kunt of wilt geven. In MMC zijn lactatiekundigen werkzaam, die u kunnen adviseren.

Overplaatsing en ontslag

Als uw kind op de NICU geen intensieve zorg meer nodig heeft, wordt hij of zij overgeplaatst naar de NMCU of naar de afdeling neonatologie van een ziekenhuis bij u in de buurt. U wordt hierop voorbereid.

Follow-up
Mogelijk komt uw kind regelmatig terug naar de follow-up polikliniek. Met deze controles kunnen ontwikkelingsstoornissen vroeg ontdekt en behandeld worden.

Inzage medisch dossier

U heeft recht op inzage in het medisch dossier van uw kind. Dit kunt u aanvragen bij de behandelend arts of inzien via MijnMMC. Lees hier meer informatie over inloggen voor uw kind in MijnMMC.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

De kinderartsen en neonatologen van Máxima MC werken (mee) aan wetenschappelijk onderzoek. Er zijn twee soorten onderzoek:

  • Wetenschappelijk onderzoek dat bestaat uit het verzamelen en bewerken van gegevens die beschikbaar komen tijdens de gewone behandeling. Voorbeelden daarvan zijn ziekteverschijnselen en de duur van het herstel, laboratoriumuitslagen en uitslagen van onderzoeken die nodig zijn voor de behandeling. Het gebruik van deze gegevens in wetenschappelijk onderzoek gaat anoniem.
  • Wetenschappelijk onderzoek waar het opgenomen kind niet alleen baat bij heeft, maar mogelijk ook hinder van kan ondervinden. Dergelijk onderzoek bespreken we uiteraard altijd met de ouders en moet bovendien goedgekeurd worden door twee commissies.

ROP-centrum

Onze afdeling oogheelkunde is in het bezit van een Retcam, speciaal voor onderzoek en behandeling van het netvlies bij prematuur geboren kinderen. Dat betekent dat ROP (prematuren retinopathie), zelfs in een vergevorderd stadium, in ons ziekenhuis kan worden behandeld.

Patiëntverenigingen

Het kan erg fijn zijn om steun te vinden bij ouders die hetzelfde doormaken. Dit zijn enkele patiëntverenigingen die u kunt benaderen:

Contact

Neem contact op