Neonatale Intensive Care Unit (NICU)

Neonatologie is de zorg voor zieke of vroeggeboren baby’s. Op onze Neonatale Intensive Care Unit (NICU) komen kinderen terecht die intensieve zorg nodig hebben.

De zorg voor zieke pasgeboren baby’s kent drie soorten: medium care, high care en intensive care. De baby’s die medium care nodig hebben, liggen op de zuigelingenunit, meestal in een couveuse. De baby’s die high care en intensive care nodig hebben liggen op de NICU. In Nederland zijn tien ziekenhuizen met een NICU. Máxima MC is er daar een van. Baby’s uit ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg bieden wij op onze NICU de zorg die nodig is.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Redenen

Op de Neonatale Intensive Care Unit liggen onder andere baby’s:

 • die te vroeg geboren zijn (voor 32 weken zwangerschap);
 • die een te laag geboortegewicht hebben en minder dan 1000 gram wegen;
 • die problemen hebben met de ademhaling, de hartactie of de bloeddruk;
 • met aangeboren afwijkingen;
 • met voedingsproblemen.

De afdeling

Op de NICU bevinden zich één- en tweepersoonskamers (en zelfs één drielingkamer) waar moeder en kind samen kunnen verblijven. Als moeder nog als patiënt is opgenomen, kan de partner ook blijven overnachten. Deze werkwijze vloeit voort uit de visie familie centered care: patiënt, gezin én zorgprofessionals dragen samen zorg.

Wanneer u geen medische indicatie heeft en bij uw kind overnacht, wordt dit verblijf tot maximaal 28 dagen na de bevalling bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het valt onder uw basisverzekering. Er wordt echter wel aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Mogelijk heeft u een aanvullende verzekering, waardoor er geen of minder aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

Zoveel mogelijk bij zorg betrokken
De NICU-verpleegkundigen coördineren de zorg voor uw kind. Met hen heeft u vooral contact. Daarnaast heeft u regelmatig gesprekken met de neonatoloog en arts-assistenten. U wordt zoveel mogelijk betrokken bij de zorg van uw kind. Al snel na de geboorte mag u bijvoorbeeld de luier verwisselen, voeding geven of buidelen. Daarbij wordt uw kind op de blote borst gelegd. Huid-op-huid contact is erg belangrijk voor de binding tussen moeder en kind. Juist in deze situatie heeft uw kind behoefte aan aanrakingen en liefde van u.

Wie werken er?

Op de afdeling werken ongeveer zeventig verpleegkundigen. Zij zijn NICU-verpleegkundige of NICU-verpleegkundige in opleiding. Daarnaast werken er neonatologen, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, lactatiekundigen, senior verpleegkundigen pasgeborenenzorg en secretaresses. U kunt ook te maken krijgen met een kindercardioloog, fysiotherapeut, logopedist, radioloog, maatschappelijk werker, psycholoog of pastoraal medewerker.

Hoofdbehandelaar
Iedere patiënt op de NICU heeft een medisch specialist, een kinderarts-neonatoloog, als hoofdbehandelaar. Aan u als ouders wordt doorgegeven wie dit is. De hoofdbehandelaar coördineert de onderzoeken, behandeling en zorg op de afdeling. Ook is hij het aanspreekpunt voor u bij vragen. Tijdens een opname is de hoofdbehandelaar nauw betrokken bij de zorg voor uw kind op de verpleegafdeling. U wordt regelmatig op de hoogte gesteld van het ziektebeloop van uw kind en het behandelplan.

Medebehandelaar
Op verzoek van de hoofdbehandelaar kan een andere medisch specialist vanwege zijn deskundigheid (tijdelijk) verantwoordelijk zijn voor een deel van de diagnostiek en behandeling.

Team van zorgverleners
De zorg voor uw kind gaat 24 uur per dag, zeven dagen per week door. Hierdoor krijgt u met meerdere zorgverleners te maken. Het team van kinderarts-neonatologen en/of andere medisch specialisten draagt zorg voor de behandeling van uw kind. Dit doen zij samen met samen met de verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Voeding voor uw baby

Borstvoeding of afgekolfde moedermelk heeft veel voordelen voor premature of zieke baby’s. Het wordt sterk aangeraden. Soms kan het echter zijn dat u geen borstvoeding kunt of wilt geven.

Bezoek

Ouders zijn welkom om 24 uur per dag bij hun kind te zijn. Ook broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Ouders bepalen zelf wanneer familie en kennissen op bezoek komen. Voorwaarde daarbij is wel dat één van de ouders van het opgenomen kind aanwezig is bij dit bezoek. In het belang van u en uw baby kan het zijn dat de verpleegkundigen u advies geven over het ontvangen van bezoek op de NICU.

Kinderen tot en met 12 jaar die niet tot het gezin van het kind horen, mogen helaas niet op bezoek komen. Dit in verband met de kans op het overbrengen van kinderziekten.

Opleidingsziekenhuis

Máxima MC is een opleidingsziekenhuis. Op de NICU kunt u mensen tegenkomen die één van de volgende opleidingen volgen:

 • Opleiding intensive care verpleegkunde (ICN)
 • Opleiding tot kinderarts

ROP-centrum

De afdeling Oogheelkunde van het Máxima MC is in het bezit van een Retcam, speciaal voor onderzoek en behandeling van het netvlies bij prematuur geboren kinderen. Dat betekent dat ROP (prematuren retinopathie), zelfs in een vergevorderd stadium, in ons ziekenhuis kan worden behandeld.

Wetenschappelijk onderzoek

De kinderartsen en neonatologen van Máxima MC werken (mee) aan wetenschappelijk onderzoek. Er zijn twee soorten onderzoek:

 • Wetenschappelijk onderzoek dat bestaat uit het verzamelen en bewerken van gegevens die beschikbaar komen tijdens de gewone behandeling. Voorbeelden daarvan zijn ziekteverschijnselen en de duur van het herstel, laboratoriumuitslagen en uitslagen van onderzoeken die nodig zijn voor de behandeling. Het gebruik van deze gegevens in wetenschappelijk onderzoek gaat anoniem.
 • Wetenschappelijk onderzoek waar het opgenomen kind niet alleen baat bij heeft, maar mogelijk ook hinder van kan ondervinden. Dergelijk onderzoek bespreken we uiteraard altijd met de ouders en moet bovendien goedgekeurd worden door twee commissies.

Literatuur

In de bibliotheek van MMC zijn diverse boeken te vinden die u informeren over een opname van uw kind op de zuigelingenunit.

Te vroeg geboren

 1. Te vroeg geboren – R. de Leeuw, L. Bakker
 2. De vroege ontwikkeling in handen. Adviezen voor de omgang met (te) vroeg geboren kinderen – S. da Costa, H.v.d. Berg
 3. Vanuit de couveuse de wereld in – Z. v.d. Heijden
 4. Te vroeg op de wereld – H.W. Bruinse, B.P. Cats
 5. Ik heb een zusje maar ik mag er alleen naar kijken – R. de Leeuw, M. Sigar, D. Bruna

  Tweelingen

 1. Een tweeling op komst – C. Cooper
 2. Het tweelingenboek – Duijvelaar en A. Geluk
 3. De tweeling of drieling of meer – E. Bryan

Borstvoeding

De informatiemap is in te zien op de afdeling.

Zwangerschap en bevalling

 1. Veilig zwanger – B. Smulders en Mariël Croon
 2. Veilig bevallen – Smulders en Mariël Croon

Patiëntverenigingen

Het kan erg fijn zijn om steun te vinden bij ouders die hetzelfde doormaken. Dit zijn enkele patiëntverenigingen die u kunt benaderen: