Spreekuur voor kinderen

Omdat kinderen bijzondere aandacht behoeven, houden onze KNO-artsen een spreekuur speciaal en alleen voor kinderen. In het Vrouw Moeder Kind-centrum binnen MMC is een kindvriendelijke wacht- en spreekkamer ingericht met allerlei vormen van afleiding. De ouders/verzorgers kunnen bij het onderzoek meekijken op een monitor en er wordt de tijd genomen voor goede uitleg en voorlichting.

Op dit spreekuur behandelen we problemen rondom aanblijvende verkoudheden, amandelen, oorproblemen en buisjes. Door jarenlange samenwerking met de afdeling voor te vroeg geboren kinderen (NICU) is er daarnaast expertise ontstaan rond luchtwegenproblemen. Daarnaast is veel ervaring opgebouwd in de behandeling van verkorte tongriempjes en zijn de KNO-artsen aangesloten bij de multidisciplinaire spreekuren voor kinderen (bijvoorbeeld de Downpolikliniek).

Met audiologische centra wordt samengewerkt bij hoorstoornissen en spraak, taalproblemen. Waar nodig komt de logopediste ons daarbij ondersteunen. Ook voor allergie en otologie is ruimte ingebouwd, al dan niet in samenwerking met de kinderartsen.

Mocht het tot een ingreep komen dan worden kinderen opgenomen op een dagbehandeling speciaal voor jongeren. Ook hier heerst een kindvriendelijke sfeer, zoals je dat van een ziekenhuis met het Gouden Smiley Keurmerk kunt verwachten.