Kinderdagbehandeling

Op de afdeling kinderdagbehandeling van Máxima MC worden kinderen en jongeren opgenomen voor een onderzoek, behandeling of operatie van één dag. Het betekent dat een kind wordt geholpen en – als alles goed gaat – dezelfde dag weer naar huis gaat.

De afdeling bevindt zich in Veldhoven en heeft negen bedden voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De manier van werken is hetzelfde als op de kinderafdeling.

Hoofdbehandelaar

Als een kind wordt opgenomen op de dagbehandeling, is de eigen arts (hoofdbehandelaar) verantwoordelijk voor de voorbereiding, de organisatie en coördinatie van de geplande dagopname. Op de dag van opname is de arts die verantwoordelijk is voor de dagbehandeling verantwoordelijk voor de medische zorg van patiënt. Dit kan dus een andere arts zijn dan de eigen kinderarts.