Bekijk deze info ook op onze kinderwebsite

Down, syndroom van

Het Syndroom van Down is een aangeboren chromosoomafwijking. Kinderen met het Downsyndroom hebben naast verstandelijke beperkingen vaak ook problemen met hun oren, ogen, hart, eten en bewegen. Binnen het Downteam werken artsen en andere behandelaars in Máxima MC locatie Veldhoven samen aan de beste zorg voor uw kind.

Oorzaak syndroom van Down

Het Downsyndroom ontwikkelt zich in de zwangerschap. Kinderen met het syndroom hebben een extra chromosoom, namelijk 47 in plaats van 46. Dit komt door een fout in de deling van chromosomen in de eicel. Het extra chromosoom heeft invloed op de geestelijke ontwikkeling, maar ook op de kwetsbaarheid voor infecties en afwijkingen aan organen. Hartproblemen komen bijvoorbeeld regelmatig voor bij kinderen met het Downsyndroom.

Downpoli

Onze downpolikliniek, ofwel het Downteam, is bedoeld voor kinderen met het Downsyndroom, tot 18 jaar. Als uw kind nog geen patiënt is van de kinderartsen in MMC, maakt u bij de polikliniek een afspraak. Bij het eerste bezoek overlegt de kinderarts met u of uw kind in aanmerking komt voor deze speciale Downpoli. Is dat zo, dan wordt u één keer per jaar uitgenodigd om met uw kind op gezondheidscontrole te komen. Deze afspraken worden op een dinsdagmiddag en de daarop volgende vrijdagochtend gepland.

Dinsdagmiddag

Op dinsdagmiddag bezoekt u de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) en de oogarts. Ook wordt die middag bloed geprikt en maakt de radioloog heupfoto’s om te beoordelen of er sprake is van heupproblematiek.

Vrijdagochtend

Op de daaropvolgende vrijdagochtend bezoekt u de andere leden van het Downteam: de kinderarts, fysiotherapeut, audioloog, diëtist en logopedist. De teamleden overleggen vervolgens over de resultaten van de controle en maken afspraken over de behandeling. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u op vrijdagochtend ook ervaringen uitwisselen met andere ouders. Er is een contactouder van Stichting Down Syndroom aanwezig. Als het nodig is, bezoekt u daarnaast met uw kind op andere momenten hulpverleners in het ziekenhuis.

Down heupen-team

Binnen de Downpoli kunt u ook terecht bij het Down heupen-team. Dit team houdt regelmatige, specifiek op de heup problematiek gerichte gezondheidscontroles voor kinderen met het syndroom van Down. Het team bestaat uit een kinderarts, kinderorthopeed en een kinderrevalidatiearts. De afspraken worden op een woensdagmiddag gepland. Dit controlebezoek is in principe twee maal per jaar.

Folders

Down-team

Voeding bij syndroom van Down

Mensen met het Syndroom van Down hebben naast verstandelijke beperkingen vaak ook problemen met eten en bewegen. Daarnaast hebben zij een grotere kans op overgewicht doordat hun energiebehoefte in rust lager is.

Onder begeleiding van een diëtist kan overgewicht voorkomen worden door gezond en gevarieerd te eten en voldoende te bewegen. Een diëtist geeft u(w kind) een persoonlijk voedingsadvies. Soms is een lichamelijke aandoening, als gevolg van het Downsyndroom, de oorzaak van overgewicht. Veelvoorkomend zijn schildklierproblemen en vernauwing van de twaalfvingerige darm.

  • Wat is het Downsyndroom?

    Het Syndroom van Down is een aangeboren chromosoomafwijking. Kinderen met het Downsyndroom hebben naast verstandelijke beperkingen vaak ook problemen met hun oren, ogen, hart, eten en bewegen.