Down, syndroom van

Het Syndroom van Down is een aangeboren chromosoomafwijking. Kinderen met het Downsyndroom hebben naast verstandelijke beperkingen vaak ook problemen met hun oren, ogen, hart, eten en bewegen. Binnen het Downteam werken artsen en andere behandelaars in Máxima MC samen aan de beste zorg voor uw kind.

Oorzaak

Het Downsyndroom ontwikkelt zich in de zwangerschap. Kinderen met het syndroom hebben een extra chromosoom, namelijk 47 in plaats van 46. Dit komt door een fout in de deling van chromosomen in de eicel. Het extra chromosoom heeft invloed op de geestelijke ontwikkeling, maar ook op de kwetsbaarheid voor infecties en afwijkingen aan organen. Hartproblemen komen bijvoorbeeld regelmatig voor bij kinderen met het Downsyndroom.

Downpoli

Onze downpolikliniek, ofwel het Downteam, is bedoeld voor kinderen met het Downsyndroom, tot 18 jaar. Als uw kind nog geen patiënt is van de kinderartsen in MMC, maakt u bij de polikliniek een afspraak. Bij het eerste bezoek overlegt de kinderarts met u of uw kind in aanmerking komt voor deze speciale Downpoli. Is dat zo, dan wordt u één keer per jaar uitgenodigd om met uw kind op gezondheidscontrole te komen. Op dinsdagmiddag bezoekt u de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) en de oogarts. Ook wordt die middag bloed geprikt. Op de daaropvolgende vrijdagochtend bezoekt u de andere leden van het Downteam: de kinderarts, fysiotherapeut, audioloog, diëtist en logopedist. De teamleden overleggen vervolgens over de resultaten van de controle en maken afspraken over de behandeling. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u op vrijdagochtend ook ervaringen uitwisselen met andere ouders. Er is een contactouder van Stichting Down Syndroom aanwezig. Als het nodig is, bezoekt u daarnaast met uw kind op andere momenten hulpverleners in het ziekenhuis.

Folders

Down-team