Multiple sclerose

Multiple sclerose meestal afgekort tot MS, is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Multiple sclerose is mogelijk een auto-immuunziekte.

Multiple sclerose komt vaak voor onder jongvolwassenen, bij vrouwen meer dan bij mannen. De oorzaak van de ziekte is onbekend, maar algemeen wordt aangenomen dat MS ontstaat door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren. Voor mensen met uitvalsverschijnselen, gevoelsstoornissen en verdenking op MS is er een speciaal spreekuur.

Oorzaak MS

De oorzaak van MS is onbekend. Wél weten we dat de stof myeline een belangrijke rol speelt bij MS. Myeline vormt een isolatielaag rondom de zenuwen in het centraal zenuwstelsel. Deze laag zorgt ervoor dat zenuwen prikkels snel en efficiënt doorgeven.

Symptomen MS

De symptomen van MS zijn heel verschillend. Het hangt af in welke zenuwbaan de myelinelaag beschadigd is. Veel voorkomende verschijnselen zijn slecht zien, tintelingen, krachtsverlies, evenwichtsstoornissen en problemen met plassen, stoelgang en seks. Lichte stoornissen van het geheugen en het denken vallen minder op, maar zijn niet minder hinderlijk. Moeheid is een veel voorkomend en erg invaliderend verschijnsel.
Kenmerkend voor MS is dat de verschijnselen in het begin in aanvallen komen. Dit gebeurt omdat een beschadiging van de myelinelaag in korte tijd ontstaat, maar het lichaam tijd nodig heeft om de beschadiging te herstellen.

Diagnose MS

De diagnose MS kan lastig zijn omdat de symptomen wisselen en soms lijken op die van andere ziektes. Een MRI-scan van de hersenen en meestal ook het ruggenmerg gemaakt worden om de diagnose te bevestigen. Ook wordt vaak bloedonderzoek verricht om andere ziektes uit te sluiten.

VEP-onderzoek
Een VEP-onderzoek is een onderzoek van de gezichtszenuw (oogzenuw). Bij dit onderzoek wordt de oogzenuw doorgemeten. Op het hoofd worden een aantal elektrodes geplakt waaronder de laborant wat contactpasta aanbrengt. Dit kan wat onprettig aanvoelen. Vervolgens wordt een van beide ogen afgedekt en wordt gevraagd geconcentreerd naar een monitor te kijken, waarop een schaakbordpatroon te zien is.

MS-spreekuur

Vaak blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met de ziekte multiple sclerose behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met deze ziekte. Daarom heeft Máxima MC een speciaal verpleegkundige spreekuur voor patiënten met MS. Zij kunnen hier terecht voor een luisterend oor. Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunnen uiteenlopende aspecten aan bod komen. U kunt vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen die MS heeft op uw dagelijks leven en dat van uw omgeving. Er kunnen praktische zaken aan bod komen, zoals het aan- en uitkleden, het huishouden, het vervoer en het gebruik van medicijnen. Maar u kunt ook vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte, het werk, de studie of andere zaken die u zelf ter sprake wilt brengen.