Slaapaandoeningen

De polikliniek neurologie heeft spreekuur voor mensen met niet-ademhaling gerelateerde, neurologische slaapaandoeningen. Op de polikliniek worden patiënten gezien door neurologen die een slaapopleiding hebben gevolgd in expertisecentrum Kempenhaeghe en SEIN.

Bij neurologische slaapstoornissen moet gedacht worden aan insomnie (slapeloosheid), hypersomnie (overmatige slaperigheid) ten gevolge van bijvoorbeeld narcolepsie en parasomnieën (slaapwandelen, REM sleep behaviour disorders en restless limbs syndroom en nachtmerries). De slaap wordt nader onderzocht door gebruik te maken van specifieke vragenlijsten en soms is aanvullend onderzoek middels een actigrafie, registratie slaapduur en onderbreking van slaap en bewegingen in de slaap, Multi Sleep Latency Test (MSLT) en/of polysomnografie nodig. Een polysomnografie onderzoek wordt bij de patiënt thuis verrichten om zoveel mogelijk de normale slaap na te bootsen. Hierbij wordt in tegenstelling tot polygrafie, ook gekeken naar de verschillende slaapstadia, aangezien dit informatie kan geven in welk deel van de slaap de problemen optreden.

Na het onderzoek wordt in overleg met patiënt een behandeltraject gekozen. Soms volstaat het om goede slaaphygiënische adviezen te geven, in andere gevallen moet patiënt verwezen worden naar een slaappsycholoog of medicamenteus worden behandeld.