Keurmerken

Centre of Excellence
Obesitas Centrum Máxima is benoemd tot Centre of Excellence door de European Accreditation Council for Bariatric Surgery. Een belangrijk aspect van het keurmerk is om het zorgtraject continu te verbeteren. Chirurg Wouter Leclercq: “De betrokken verpleegkundigen en OK-medewerkers zijn speciaal opgeleid op het gebied van obesitas. Obesitaspatiënten ondergaan een zware operatie, waarna persoonlijke begeleiding van groot belang is. Het keurmerk is een internationale erkenning dat we de beste zorg aan mensen met obesitas geven.”

CZ predicaat ‘beste zorg’
Zorgverzekeraar CZ wijst MMC aan als voorkeursziekenhuis 2018 als het gaat om bariatrische zorg. Landelijk hebben enkele ziekenhuizen dit predicaat ontvangen. In de regio Zuidoost-Brabant is dat MMC. Dit naar aanleiding van het aantal operaties en de ervaring van de chirurgen, kwaliteit van zorg en de aanwezigheid van een uitgebreid team ter begeleiding vóór en na de operatie.

Topklinische functie
Het zorgtraject van ons obesitascentrum is een landelijk erkende topklinische functie. Dit staat vastgelegd in het STZ Topklinisch Zorgregister: een register om patiënten en verwijzers inzicht te geven in de landelijke topfuncties van ziekenhuizen voor bovengemiddeld complexe zorg. Hiermee wordt onderschreven dat er sprake is van excellente patiëntzorg, voldoende opleidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek door de betrokken artsen.