Casemanager

Myrthe van de Voort en Aniek Dams zijn als casemanager vertrouwde gezichten voor de patiënten van het obesitascentrum van Máxima MC. Als eerste aanspreekpunt begeleiden ze patiënten vóór, tijdens en na de maagverkleinende operatie. Stap voor stap helpen ze patiënten op weg met de uiterlijke en innerlijke veranderingen. Een groots proces waar Myrthe en Aniek een belangrijke rol in spelen.Casemanagers obesitascentrum bij maagverkleiningMyrthe: “Patiënten die bij ons komen, hebben vaak alles al geprobeerd om blijvend af te vallen. Het is ontzettend moedig om dan de stap te nemen naar een maagverkleinende operatie. Als casemanager zorgen we voor de juiste voorlichting en begeleiding. We verzorgen medische controles, beantwoorden vragen en schrijven medische recepten uit. Als we signaleren dat er noodzaak of behoefte is aan verdergaande specialistische zorg, dan regelen wij dat voor de patiënt. Denk hierbij aan een fysiotherapeut, diëtiste, een medisch psycholoog of plastisch chirurg.”

Netwerk van zorg om de patiënt heen

Myrthe: “Het is echt heel leuk om mensen tijdens het hele behandeltraject van vijf jaar te begeleiden. We sluiten aan bij de persoonlijke behoefte van de patiënt. In de vijf jaar verandert dat continu. Het is niet altijd te voorspellen welke uitdagingen een patiënt tegen gaat komen.” Aniek: “Als een patiënt bijvoorbeeld voor het eerst een dumping doormaakt, kan dat akelig zijn. Dan is het fijn als je de patiënt als casemanager gerust kunt stellen. Of als het niet lukt om het nieuwe voedings- of bewegingspatroon te volgen, proberen we patiënten weer te motiveren. Binnen het obesitascentrum hebben we een compleet netwerk van specialisten op allerlei gebieden. Als wij niet voldoende kunnen helpen, schakelen we direct met de specialist die dat wel kan.”

Kwaliteit van leven

Aniek: “Het belangrijkste is dat je dit echt voor jezelf doet. Voor een betere gezondheid, maar zeker ook voor je eigen winst daaromheen. Het gaat niet alleen om het gewicht. Belangrijker is dat je je weer lekker in je vel voelt. Het draait om uiterlijke én innerlijke verandering. En wat die verandering teweegbrengt, dat is bij iedereen verschillend.” Myrthe vult aan: “Je kunt van tevoren niet indenken dat je zo’n ander persoon wordt. Wij zijn in die vijf jaar als casemanager een aanzienlijk onderdeel van het leven van een patiënt. Daarom is het belangrijk dat hij of zij zich vertrouwd en veilig bij ons voelt. Elk onderwerp, hoe kwetsbaar ook, mag en kan besproken worden. Wij zullen er alles aan doen om de patiënt in zijn of haar kracht te zetten. Een goede kwaliteit van leven, daar gaan we voor.”

Myrthe werkt sinds 2013 in MMC. Ze is gestart als diëtist, met hartrevalidatie, ondervoeding en obesitas als specialismen. In 2018 heeft ze de opleiding tot physician assistant aanvullend gevolgd, om ook medische controles met patiënten op te kunnen pakken.

Aniek werkt sinds 2022 in MMC. Ze is voorheen gespecialiseerd in buikwandchirurgie en darmkanker en nu verpleegkundig specialist in het obesitascentrum van Máxima MC.