Voortraject en screening

Vraag het informatiepakket aan

Kom ik in aanmerking voor een maagverkleinende ingreep?

In het obesitascentrum opereren we u als dat echt de beste behandeling voor u is en u er helemaal klaar voor bent. Om te beginnen bekijken we bij het telefonische intakegesprek of u volgens de internationale richtlijnen voldoet aan de voorwaarden maagverkleining. Bekijk met onze test of u in aanmerking komt voor een gastric bypass of gastric sleeve.

Voorwaarden maagverkleining

U komt in aanmerking voor een operatieve behandeling van overgewicht bij:

  • een BMI (Body Mass Index) hoger dan 40
  • een BMI van 35 tot 40 met een bijkomende aandoening die het directe gevolg is van uw overgewicht, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte waarvoor medicatie gebruikt wordt, slaapapneu syndroom of ernstige gewrichtsklachten (vastgesteld door een specialist).

Daarnaast zijn van belang:

  • een goede motivatie om uw leefstijl te veranderen
  • in de afgelopen vijf jaar gedurende minstens een jaar een afvalpoging hebben ondernomen onder begeleiding van een professional
  • een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar

Intakegesprek

Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u een afspraak voor een telefonisch intakegesprek. In dat gesprek checkt de coördinator of u in aanmerking komt voor een maagverkleinende operatie. Hierbij wordt onder andere gelet op de bovenstaande voorwaarden voor een maagverkleining. Let op: voor de aanmelding heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Informatiedag

Gedurende een dagdeel lichten we het behandeltraject aan u toe. Ook wordt er uitleg gegeven over de verschillende maagverkleinende operaties die mogelijk zijn.

Screeningsdag

Op één ochtend wordt u ontvangen door de case manager, fysiotherapeut, diëtist en medisch psycholoog. Nog diezelfde dag overlegt het behandelteam en ontmoet u de chirurg, die met u overlegt of u in aanmerking komt voor de operatie. Bij groen licht volgt direct een groepsvoorlichting over het behandeltraject.

Voortraject

Het obesitascentrum is er om u te helpen op de best mogelijk manier. Een operatie voeren we dan ook alleen uit als dit de beste manier is om te helpen en u er helemaal klaar voor bent. Het kan daarom zijn dat we u eerst een traject aanbieden met een medisch psycholoog, diëtist of fysiotherapeut.

Voorbereiding

Als u in aanmerking komt voor een ingreep, bespreekt de chirurg met u welke ingreep voor u geschikt is. Nu komt u op de wachtlijst voor opname en operatie. In de periode vóór de operatie start u al met een nieuwe leefstijl. De wachttijd voor de operatie is in Máxima MC gemiddeld twee à drie maanden.

In de periode dat u wacht op de operatie komt u drie keer terug in ons obesitascentrum:

  • Twee afspraken zijn in groepsverband. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie van de medisch psycholoog en de diëtist, de andere keer van de case manager en de fysiotherapeut. U hoort wat u al kunt doen om uw leefstijl en gewoonten vóór de operatie te veranderen. Verder bespreken ze hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op een leven na de chirurgische ingreep.
  • De derde afspraak is een individuele fitheidstest. De fysiotherapeut bepaalt samen met u welk trainingsprogramma u na de operatie volgt.