Polikliniek & opname

psychiatrische zorg op de polikliniek

Sociaal psychiatrisch behandeling
Een sociaal psychiatrische behandeling behandelt psychiatrische klachten in de eigen leefomgeving. De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) biedt behandeling en begeleiding van psychiatrische problemen in een speciale behandeling. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de patiënt binnen de eigen leefomgeving. De sociaal psychiatrische behandeling heeft tot doel klachten te verminderen en het psychisch welbevinden te vergroten. De SPV is het eerste aanspreekpunt van de behandeling. De gesprekken vinden plaats op de polikliniek psychiatrie van Máxima MC.

Voor meer informatie over de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, verwijzen wij u naar onze patiëntenfolder.

Structuurgroep
Tijdens de structuurgroep wordt gewerkt aan een daginvulling en weekstructuur. Dit gebeurt onder begeleiding van de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV). Er wordt een individueel weekoverzicht gemaakt, waarin zelf de doelen worden geformuleerd en gepland. Iedere week wordt bekeken hoe deze planning is verlopen en welke moeilijkheden er zijn. We houden rekening met persoonlijke aandachtspunten. De structuurgroep is bedoeld voor mensen die:
1. na een opname ondersteuning nodig hebben bij de indeling van de week, hobby’s, sociale contacten, werkhervatting,studie, enz.
2. meer ondersteuning nodig hebben tijdens de poliklinische behandeling.
3. een positieve bijdrage kunnen leveren aan de groep.
4. naar anderen kunnen luisteren en aan eigen doelstellingen werken.

psychiatrische zorg thuis

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een vorm van tijdelijk ondersteunende thuiszorg voor patiënten met psychiatrische problemen. In de eigen omgeving wordt ondersteuning geboden die de patiënt nodig heeft om weer zelfstandig te kunnen functioneren. De PIT wordt gegeven door een Psychiatrische Intensieve Thuiszorg verpleegkundige die werkzaam is op de polikliniek psychiatrie van het Máxima MC. De PIT-verpleegkundige ondersteunt en begeleidt de patiënt en richt zich op ontwikkeling, het verbeteren van het functioneren en het verhogen van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dit betekent dat de PIT-verpleegkundige geen zaken overneemt, maar juist vaardigheden aanleert, waardoor de patiënt na verloop van tijd een aantal zaken weer zelfstandig kan oppakken.

Voor meer informatie over de PIT-verpleegkundige verwijzen wij u naar onze Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) folder.

Verpleegafdeling psychiatrie

De verpleegafdeling van de afdeling psychiatrie richt zich op diagnostiek, crisisopvang en kortdurende behandeling. Hier krijgt elke patiënt zijn eigen kamer met douche en toilet. De verpleegafdeling bestaat uit een gesloten afdeling met 26 bedden, bedoeld voor intensieve verpleging, ook separeerverpleging.

Dagprogramma
Het dagprogramma is onderdeel van de behandeling. Alle patiënten nemen hieraan deel. Dit is een gevarieerd aanbod van programmaonderdelen. Soms vinden deze plaats buiten de afdeling. Tijdens de opname wordt het dagprogramma afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Vrijhedenbeleid
Samen met de patiënt wordt bekeken wat zonder en met begeleiding gedaan mag worden. Buiten het dagprogramma is er altijd overleg met de verpleegkundige wanneer de afdeling verlaten mag worden. De vrijheden kunnen tijdens de opname variëren. Soms zijn er voor de veiligheid geen vrijheden mogelijk. Dan mag de afdeling niet verlaten worden.

Voor meer informatie over de klinische afdeling verwijzen wij u naar onze patiëntenfolder.

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Bekijk het kwaliteitsstatuut GGZ.