Obesitas en psychologie

De medisch psycholoog maakt vast deel uit van het behandelteam binnen het Obesitascentrum.  Zowel voor- als na een ingreep tegen overgewicht speelt de psycholoog een belangrijke rol in de begeleiding bij gedragsverandering en de behandeling van psychologische problematiek.

De rol van de psycholoog in het kort:

  • Persoonlijk gesprek om te beoordelen of een maagverkleinende ingreep vanuit psychologisch perspectief de juiste optie is. De psycholoog zal gericht advies uitbrengen aan uzelf, de chirurg en eventueel de huisarts.
  • Zo nodig adviseren voor een aanvullende behandeling voordat een operatietraject gestart wordt of nadat de operatie is ondergaan. Een behandeltraject kan plaatsvinden binnen of buiten het ziekenhuis (in de GGZ of bij de POH-GGZ van de huisarts).
  • Voorlichting geven over psychologische aspecten van gedragsverandering bij overgewicht.
  • Gedragstherapeutisch traject verzorgen voor een deel van de patiënten, voor en na de operatie.