2 september 2015

Lachgas voor kinderen tegen pijn

‘Even door de pijn heen bijten’ is verleden tijd in MMC

Als kind met een wond of botbreuk naar de Spoedeisende Hulp (SEH)? Sommige kinderen worden al hysterisch van de gedachte. Daarom gebruikt de Spoedeisende Hulp van Máxima MC sinds kort lachgas. Het voorkomt bij hen onnodige pijn en angst tijdens medische ingrepen. SEH-arts Lisette Mignot: “Het Máxima is het eerste ziekenhuis in Zuid-Nederland waar kinderen op de Spoedeisende Hulp én op de kinderafdeling lachgas kunnen krijgen.

Mignot geeft aan wat lachgas kan betekenen voor kinderen die overstuur zijn als ze op de Spoedeisende Hulp komen. “Laatst was er een meisje met een botbreuk dat ontzettend bang was voor het zetten van de botbreuk. We gaven haar lachgas om haar te laten ontspannen. Ze werkte rustig mee en nadat het gas binnen enkele seconden was uitgewerkt, werd ze lachend wakker en zei ze ‘wat heb ik lekker gedroomd, dank je wel en tot de volgende keer’.”

Lachgas is een onschuldig middel dat wordt toegediend vanuit een apparaat met een mondkapje. Het werkt binnen enkele minuten en is na een paar seconden uitgewerkt. Het kind heeft weinig last van het lachgas. Mignot: “Het brengt je niet in slaap, maar angst- en pijnprikkels komen niet meer door. De meeste kinderen herinneren zich na de behandeling een prettig gevoel.

Stress en pijn verminderen
Mignot en kinderarts Thilo Mohns namen het initiatief om met lachgas op de Spoedeisende Hulp te starten. Het uitgangspunt is een pijnvrije, kindvriendelijke Spoedeisende Hulp. Mignot: “Kinderen ervaren vaak stress en angst als ze op de Spoedeisende Hulp komen. Een behandeling wordt hierdoor als een nare ervaring gezien.” Voorheen was het niet mogelijk om op een eenvoudige manier een kind op de Spoedeisende Hulp pijnstilling te geven zonder infuus. “Hierdoor moesten we kinderen met bijvoorbeeld een wond of botbreuk soms laten opnemen voor een behandeling op de operatiekamer. Het enige alternatief voor kinderen was ‘even door de pijn heen bijten’. Wat weer zorgde voor extra stress en angst voor een medische ingreep.” Het streven is om even op de tanden bijten” niet meer voor te laten komen anno 2015, onnodige pijn en angst hoeft niet meer.

Snellere behandeling
Recent zijn alle SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen geschoold om lachgas bij kinderen toe te dienen. De kinderartsen en kinderverpleegkundigen van het Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC waren al een paar maanden eerder met succes gestart met het toepassen van lachgas in MMC.

Mignot:“Voordelen zijn dat de behandeling sneller gaat en dat lachgas snel is uitgewerkt. Dit is van groot belang voor kinderen die angst hebben voor bloedprikken, een infuus aanprikken, hechten of bij wie het geven van een plaatselijke verdoving traumatisch is zonder lachgas.”