Kinderafdeling

De kinder-/jeugdafdeling van Máxima MC, locatie Veldhoven heeft zeventien bedden voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Op deze afdeling worden kinderen en jongeren opgenomen voor een onderzoek, behandeling of operatie.

De kinderafdeling

Uw kind komt in een eenpersoonskamer met eigen douche en toilet en televisie. Eén van de ouders mag altijd blijven slapen. Andere familieleden of vrienden zijn welkom tijdens de bezoektijden. Op de kinderafdeling is een speelkamer met speelgoed voor alle leeftijden. Daarnaast zijn er laptops beschikbaar, zodat uw kind juist in deze periode in contact kan blijven met familie en vrienden. Als uw kind langere tijd in het ziekenhuis blijft, kan er een leraar aan bed les komen geven. Dit loopt via de organisatie DOBA. Naast de kinderafdeling is een kleine buitenspeeltuin. Tegenover de kinderafdeling ligt de Ronald McDonald huiskamer waar ouders en kinderen gebruik van kunnen maken. Ook hier is een buitenspeeltuin.

Op de kinderafdeling is er een vaste dagindeling. Daar vertelt de kinderverpleegkundige u over. Het is mogelijk om vóór een geplande opname een rondleiding te krijgen op de kinderafdeling.

Wie werken er?

Op de kinderafdeling werken:

 • Kinderverpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid om met kinderen en jongeren te werken.
 • Artsen
 • De verpleegkundig specialist. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling en ondersteunt de kinderartsen.
 • Pedagogisch hulpverleners. Zij ondersteunen de kinderen en ouders bij het omgaan met pijn en stress tijdens de opname.
 • Voedingsassistent
 • Zorgassistent
 • Secretaresse
 • Cliniclowns. Zij brengen iedere woensdag een extra dosis gezelligheid naar de kinderafdeling.
 • Muziekdocent. Hij komt elke vrijdag muziek maken met de kinderen.

Hoofdbehandelaar
Iedere patiënt op de kinderafdeling heeft een medisch specialist als hoofdbehandelaar. Aan u als ouders wordt doorgegeven wie dit is. De hoofdbehandelaar coördineert de onderzoeken, behandeling en zorg op de afdeling. Ook is hij het aanspreekpunt voor u. Tijdens een opname is de hoofdbehandelaar nauw betrokken bij de zorg voor uw kind op de verpleegafdeling. U wordt regelmatig op de hoogte gesteld van het ziektebeloop van uw kind en het behandelplan.

Medebehandelaar
Op verzoek van de hoofdbehandelaar kan een andere medisch specialist vanwege zijn deskundigheid (tijdelijk) verantwoordelijk zijn voor een deel van de diagnostiek en behandeling.

Opname

Opname in het ziekenhuis is voor een kind, maar ook voor ouders, een ingrijpende gebeurtenis. Op deze pagina geven we enkele tips, die u kunt gebruiken om uw kind voor te bereiden op een opname.

Een opname is voor een kind, zeker voor baby’s en jonge kinderen, beter te verwerken als de ouders aanwezig zijn. Dit mag in Máxima MC 24 uur per dag. U kunt dus blijven slapen. Dat noemen we rooming-in.

Bezoek

Ouders of verzorgers en broers en zussen van het zieke kind zijn op de kinderafdeling altijd welkom, dag en nacht. Andere familieleden en vrienden zijn welkom tijdens het bezoekuur: dagelijks van 10.00 uur tot 19.00 uur. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur is het rustuur. Er mogen dan (naast de ouders) twee mensen op bezoek komen, anders wordt het te druk. Zo kunnen kinderen die graag willen slapen dit in rust doen. Tussen 20.30 uur en 6.00 uur zit er een nachtslot op de kinderafdeling. Uw verpleegkundige legt uit hoe u de afdeling in de avond en nacht kunt verlaten.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van (jonge) patiënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De patiëntenrechten en –plichten van kinderen en jongeren veranderen met hun leeftijd. In algemene zin geldt:

 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar beslissen de ouders voor het kind;
 • Bij kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen. Als de ouders het niet eens zijn met het kind, kan de hulpverlener de wens van het kind volgen;
 • Jongeren van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen.