Hydrocèle bij volwassenen

Een hydrocèle is een goedaardige zwelling, die gevuld is met vocht, uitgaande van het scrotum. Deze zwellingen komen zeer frequent voor.

Oorzaak

Normaal worden de zaadballen omgeven door een vlies wat met vocht gevuld is. Binnen dit vlies kunnen de zaadballen bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval) of een infectie, maar ook heel vaak zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal erg toe. Zo ontstaat dan een hydrocèle. Soms ontstaat een hydrocèle ook als reactie op een gezwel of ernstige ontsteking. Het is dan belangrijk dat de oorzaak nader onderzocht wordt. Soms moet echografisch onderzoek van de balzak verricht worden. Meestal is een hydrocèle klein en voelt zacht aan. Soms kan een hydrocèle echter groot worden tot wel 15 cm in doorsnee.

Symptomen

Meestal geven deze aandoeningen geen klachten; ze zijn pijnloos en meestal beperkt van grootte. Een hydrocèle wordt nooit kwaadaardig. Vaak hoeven ze dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven bij bepaalde activiteiten. Daarnaast wordt het cosmetisch aspect als storend ervaren.

Behandeling

De behandeling vindt plaats onder algehele narcose of door middel van een ruggenprik. De balzak moet voor de ingreep geschoren worden. De uroloog maakt een snede in de balzak; via deze snede wordt de bal en de bijbal geïnspecteerd en de hydrocèle verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten. De ingreep duurt ongeveer dertig minuten.

Alternatieve behandeling

Soms wordt een hydrocèle behandeld door middel van aspiratie. Dat wil zeggen dat met een naald in de vochtholte wordt geprikt en het vocht opgezogen wordt. Soms wordt er hierna een stof ingebracht om verkleving van de wanden van de holte te bewerkstelligen. Deze techniek wordt soms nog toegepast als een operatie niet gewenst of onmogelijk is. Deze methode gaat echter gepaard met een hogere kans op terugkeer van de hydrocèle en de kans op infectie.

Na de behandeling

Na de operatie is het raadzaam een onderbroek te dragen die u steun geeft. Deze draagt u ook ‘s nachts. Hiermee verhindert u de kans op zwelling. Na twee dagen mag u weer douchen en na zeven dagen is zwemmen meestal weer mogelijk. De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel of niet kunt. Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de zaadbal. Deze zwelling zal geleidelijk uit zichzelf verdwijnen.