Mannenpoli

Speciaal voor mannen met urologische klachten is er binnen Máxima MC (MMC), locatie Eindhoven een mannenpoli. Hier houdt uroloog Eveline Broers, samen met gespecialiseerd verpleegkundigen, spreekuur.

MMC is een van de weinige ziekenhuizen met behandelingen en specialistische ingrepen op het gebied van andrologie (mannenziekten). Het ziekenhuis heeft uitgebreide expertise op het vlak van ‘uitbehandelde’ incontinentieproblematiek.

Werkwijze

Voor uw eerste polibezoek neemt de uroloog langer de tijd dan bij een regulier spreekuur. Zo kan hij of zij uw klachten uitgebreid bespreken. Ook is er aandacht voor het voorkomen van nieuwe klachten en voor het opsporen van risicofactoren voor andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: hoge bloeddruk, verhoogd bloedsuiker, verhoogd cholesterol en overgewicht. Verandering van levensstijl kan van belang zijn zoals het stoppen met roken, aanpassen van uw voedingspatroon en uw lichamelijke activiteit. Afhankelijk van de aard van uw klachten kan aanvullend onderzoek of verwijzing naar een ander specialisme plaatsvinden.

Samenwerking

De mannenpoli werkt nauw samen met onze polikliniek seksuologie, wat zich ook op onze locatie in Eindhoven bevindt. Iedere maand vindt er bovendien een overleg plaats tussen de uroloog, internist-endocrinoloog en seksuoloog.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak belt u met de polikliniek urologie. Voor een eerste bezoek aan het spreekuur heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Als u wordt doorverwezen door een specialist in het ziekenhuis, is een verwijzing niet nodig.

Route

De mannenpoli is onderdeel van de polikliniek urologie in Eindhoven, routenummer 112.