Zaadbal, niet ingedaalde bij kinderen

Tijdens de zwangerschap ontwikkelen jongetjes in de buikholte teelballen. Ongeveer één maand voor de geboorte dalen de teelballen via de lies in de balzak. Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dus twee ballen in zijn balzak. Soms gebeurt dit niet en blijft er één bal, of zelfs beide in de buikholte of lies zitten. Wanneer dit gebeurt is er sprake van een niet-ingedaalde teelbal. Bij een niet ingedaalde zaadbal is het balletje niet in het zakje of kan niet in het zakje gebracht worden op een leeftijd van een half jaar.

Symptomen

Uw zoontje heeft geen klachten van de niet-ingedaalde teelbal. Om problemen van bijvoorbeeld onvruchtbaarheid op latere leeftijd te voorkomen is het verstandig de teelbal operatief in de balzak te brengen als een spontane indaling niet plaatsvindt.

Onderzoek

Wanneer de bal in de lies gevoeld wordt, kan de arts proberen met behulp van een strijkende handbeweging naar beneden, deze in de balzak te brengen. Als dit niet mogelijk is, spreken we van een niet-ingedaalde testis. Dan moet een operatie plaatsvinden zodat de bal (bij voorkeur) voor de tweede verjaardag op zijn plaats zit. Soms is de bal niet te voelen en ook niet met een echografie in de lies aan te tonen. Meestal vindt dan een kijkoperatie plaats om vast te stellen of het balletje misschien nog in buik zit. Afhankelijk van hoe het balletje eruit ziet, wordt dan besloten wat er moet gebeuren.

Behandeling

De operatie vindt onder volledige narcose plaats. De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje in de balzak. Via de opening in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. De bloedvaten en de zaadleider van de testikel worden ook vrij gemaakt van de omgevende weefsels. Hierdoor kan voldoende lengte verkregen worden om de testikel naar de balzak te brengen, waar deze wordt vastgezet. De huidwond in de lies en balzak wordt meestal met oplosbare hechtingen gesloten. Deze hoeven dus achteraf niet verwijderd te worden.

Na de behandeling

Na de operatie kan één ouder aanwezig zijn als het kind wakker wordt op de verkoever- of uitslaapkamer. Als uw kind goed wakker is, gaat hij weer terug naar de kinderafdeling. Als alles goed gaat mag hij meestal dezelfde dag naar huis.

Risico’s

De mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wondjes. Er kan een nabloeding optreden die zich meestal uit in een bloeduitstorting onder de hechting. Meestal verdwijnt deze vanzelf en is behandeling niet nodig. Soms treedt een stoornis in de wondgenezing op in de vorm van een infectie of een abces. In de meeste gevallen moet dit in het ziekenhuis worden behandeld. Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauwroodachtig uitziet.

Weer thuis

Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen. Meestal hebben ze weinig pijn en kunnen na enkele dagen alles weer normaal doen. Het is beter de eerste twee weken niet te sporten, te zwemmen of te fietsen en wilde spelletjes te vermijden. Als uw zoon fit genoeg is kan hij na een week weer naar school.

Kinderurologie

De polikliniek urologie van Máxima MC heeft een speciaal spreekuur voor kinderen waar de uroloog en kinderarts nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen hier terecht voor een diagnose en behandeling met klachten aan de nieren, blaas, urinewegen en geslachtsorganen.

Meer informatie

Meer informatie van De Nederlandse Vereniging voor Urologie:
Uitlegvideo: niet ingedaalde teelbal bij kinderen