JJ katheter

Een JJ katheter is een dun slangetje dat loopt van de nier naar de blaas. Het is een zogenaamde inwendige katheter, die met behulp van een kijkinstrument (cystoscoop) via de blaas wordt ingebracht. Deze katheter wordt geplaatst om te borgen dat urine uit de nier wordt afgevoerd naar de blaas.

Waarom een JJ katheter?

De nieren liggen achter in de buikholte onder het middenrif. De blaas ligt voor in de onderbuik. De nieren en de blaas zijn met elkaar verbonden door een urineleider. Normaal gesproken stroomt geproduceerde urine ongestoord vanaf de nier door de urineleider naar de blaas. Soms is de afvloed van urine uit de nier naar de blaas geblokkeerd, bijvoorbeeld door een steen of een vernauwing van de urineleider. De urine kan er dan niet langs. Er ontstaat stuwing in de nier. De uroloog brengt dan een JJ katheter in om te borgen dat urine uit de nier wordt afgevoerd naar de blaas.

Wat is een JJ katheter?

Een JJ katheter is een dun slangetje dat loopt van de nier naar de blaas. Aan beide uiteinden van de katheter zit een krul. De ene krul ligt in de nier, de andere in de blaas. Door de krullen aan beide uiteinden blijft de JJ katheter goed op zijn plaats liggen. De JJ katheter is een zogenaamde inwendige katheter, die met behulp van een kijkinstrument (cystoscoop) via de blaas wordt ingebracht.

Behandeling

De ingreep gebeurt, in overleg met de anesthesist, onder algehele narcose of onder een roesje.

De plaatsing van een JJ katheter vindt plaats op de operatiekamer. U ligt op uw rug op de behandeltafel met uw benen in de steunen. De uroloog brengt via de urinebuis een kijkbuis in. Vervolgens schuift de uroloog de JJ katheter via de kijkbuis naar binnen, tot aan het nierbekken. Er wordt dan door middel van een röntgenfoto een afbeelding van de urineleider gemaakt. Hierbij krijgt u contrastvloeistof ingespoten. Met de gemaakte röntgenfoto’s controleert de uroloog of de JJ katheter op de juiste plaats ligt.

Een met succes ingebrachte JJ katheter kan in principe 3 tot 12 maanden blijven zitten. Dit is afhankelijk van het type JJ katheter. Niet alle patiënten krijgen hetzelfde type. Als de JJ katheter maar kort blijft zitten, kan er gekozen worden voor een magnetische JJ katheter. Bij druk van buitenaf wordt er gekozen voor een extra stevige JJ katheter. De uroloog beslist wat in uw geval de beste keuze is.

Katheter wisselen

Het verwisselen van een JJ katheter doen wij eveneens via een kijkbuis, dus wederom op de operatiekamer. De procedure bij het verwisselen van de JJ katheter is hetzelfde als bij het inbrengen van een JJ katheter omschreven staat. Het is mogelijk dat u na het inbrengen van de JJ katheter nog een blaaskatheter heeft.

Katheter verwijderen

Het verwijderen van de JJ katheter gebeurt op de functieafdeling urologie. Hierbij wordt lokale verdoving, in de vorm van gel, via de plasbuis ingebracht. Het verwijderen van een JJ katheter gebeurt niet op de operatiekamer, omdat er bij het verwijderen van een JJ katheter géén röntgenfoto’s gemaakt hoeven te worden. De uroloog brengt bij vrouwen een dun metalen buisje via de plasbuis in de blaas. Bij de mannen wordt gebruik gemaakt van een flexibele kijkbuis, omdat de plasbuis van een man langer is dan die van een vrouw. Er wordt een flexibel tangetje opgevoerd, waarna de uroloog in een vlotte beweging de JJ katheter kan verwijderen.

Als er een magnetische JJ katheter is geplaatst, wordt deze door de verpleegkundige verwijderd. In dat geval kan het zonder kijkonderzoek. Er wordt een katheter in de blaas gebracht waarop een magneetje zit. Deze magneet klikt vast aan de magneet van de JJ katheter. Met het verwijderen van de katheter komt de JJ katheter vanzelf mee.

Risico’s

Bij alle ingrepen aan de blaas of urineleider kan een bloeding ontstaan. Over het algemeen stopt deze vanzelf. Het plaatsen van de JJ katheter lukt niet altijd. Soms krijgt de uroloog de katheter niet goed op zijn plek omdat hij niet voorbij de vernauwing kan komen. De arts kiest dan voor een andere behandeling. Dit is ook aan de orde als er een perforatie ontstaat. De JJ katheter kan een irritatie van de blaas veroorzaken. U heeft dan drang om te plassen. Met medicatie is deze irritatie meestal goed te onderdrukken.

Folders

JJ katheter