Spermatocèle

Een spermatocèle is een holte die gevuld is met spermacellen. Deze is vaak los van de zaadbal te voelen.

Oorzaak

Een spermatocèle ontstaat vanuit de bijbal. Het zaadvocht dat in de zaadbal wordt gevormd wordt naar de bijbal getransporteerd waar verdere rijping plaatsvindt. Vanuit de bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider richting prostaat. De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo’n buisje omdat het zaadtransport niet goed verloopt, bijvoorbeeld na een ontsteking of een ongeval. Vaak blijft zo’n verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocèle.

Symptomen

Meestal geven deze aandoeningen geen klachten; ze zijn pijnloos en meestal beperkt van grootte. Een spermatocèle wordt nooit kwaadaardig. Vaak behoeven ze dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven bij bepaalde activiteiten. Daarnaast wordt het cosmetisch aspect als storend ervaren.

Behandeling

De behandeling vindt plaats onder algehele narcose of door middel van een ruggenprik. De balzak moet voor de ingreep geschoren worden. De uroloog maakt een snede in de balzak; via deze snede wordt de bal en de bijbal geïnspecteerd en de spermatocèle verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten. De ingreep duurt ongeveer dertig minuten.

Na de behandeling

Na de operatie is het raadzaam een onderbroek te dragen die u steun geeft. Deze draagt u ook ‘s nachts. Hiermee verhindert u de kans op zwelling. Na twee dagen mag u weer douchen en na zeven dagen is zwemmen meestal weer mogelijk. De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel of niet kunt. Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de zaadbal. Deze zwelling zal geleidelijk uit zichzelf verdwijnen.

Risico’s

Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting, overmatige pijn in het wondgebied of een infectie. Een blauwverkleuring van de wond komt geregeld voor, maar dit behoeft geen verdere behandeling. Na een spermatocèle operatie is het mogelijk dat een nieuwe spermatocèle ontstaat.

Van belang is dat de bijbal verantwoordelijk is voor transport van zaadcellen tussen zaadbal en prostaat. Daarom is het altijd mogelijk dat een operatie aan een bijbal, zoals bij een spermatocèle een afsluiting van dit transportsysteem veroorzaakt. Dit zou sterilisatie aan de geopereerde zijde als gevolg kunnen hebben. Daarom dient terughoudend gehandeld te worden met operatie van spermatocèles als er nog sprake is van een kinderwens.

Meer informatie

Meer informatie van De Nederlandse Vereniging voor Urologie:
Uitlegvideo’s: goedaardige zwelling van de balzak