13 maart 2017

De chirurg is de kunstenaar, niet Da Vinci

Robot-gestuurd opereren klinkt futuristisch en spreekt tot de verbeelding, maar Laurent Fossion, uroloog in het Máxima MC (MMC) te Eindhoven/Veldhoven, heeft ook een kanttekening bij deze operatietechniek. “Open, laparoscopische en robot-gestuurde interventies zijn allemaal geschikte operatietechnieken, mits ze uitgevoerd worden door een ervaren chirurg.”

De laparoscopische radicale prostatectomie is een ingewikkelde operatie. Door de locatie in het kleine bekken is er een heel beperkte ruimte. Bovendien moet de chirurg niet alleen de prostaattumor verwijderen, maar nadien ook een reconstructie uitvoeren. Daarbij wordt opnieuw een verbinding tussen de blaas en plasbuis gemaakt, die perfect moet zijn om goed de urine op te kunnen houden en te kunnen uitplassen.

Gezien de complexiteit van deze interventies is een specifieke, laparoscopische vervolgopleiding nodig, laat Fossion weten. “De gedachte is dat met gebruik van de robot de ingreep sneller aangeleerd kan worden en niet zo’n lange opleiding nodig zou zijn. Toch betwijfel ik dat.” Sommigen denken dat de robot de operatie uitvoert, maar dat is een misvatting. De chirurg, die de robot vanuit een console bedient, verricht de operatie.