Regionale Transmurale Afspraken

De Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) zijn ontwikkeld op basis van de wensen en signalen van de samenwerkende huisartsen en specialisten in de regio. Hierbij wordt uitgegaan van de landelijke transmurale afspraken of richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze regionale werkafspraken ligt bij de transmurale stichtingen in Zuidoost-Brabant. De RTA’s zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van huisartsen en de specialisten uit vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant.

Overzicht RTA's Zuidoost-Brabant

Bekijk hier alle RTA’s Zuidoost-Brabant

App

De RTA’s kunt u via een app inzien. Deze zogenoemde RTA ZOB app is ontwikkeld door de regionale transmurale centra TransMáx, HaCa en THEMA. De app is gratis te downloaden via Google Play of de App Store.
Download voor Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdl.Regio_ZOB
Download voor Apple https://appsto.re/nl/XdwG6.i

Daarnaast vindt u in de app de contactgegevens van huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en AVG’s. Na een eenmalige inlog is het mogelijk om direct met een collega te bellen. Ook biedt de app de mogelijkheid om een transmuraal incident (VIM-melding) via een veilige digitale route te melden en om nieuwsbrieven van de transmurale centra na te lezen.

Symposia

Naar aanleiding van de gemaakte RTA’s zijn er diverse symposia gehouden. Hieronder kunt u de presentaties terugkijken.

Presentatie trombosedienst
Presentatie ervaringen uit de praktijk
Presentatie NMB
Presentatie Voorkom bloedingen!