Zorgverlenerportaal

In het MMC Zorgverlenerportaal kunnen huisartsen en waarnemers op huisartsenposten het medische dossier van hun patiënten bij MMC raadplegen. Via het portaal zijn alleen de gegevens van patiënten in te zien die daarvoor toestemming hebben gegeven aan MMC.

De gegevens mogen alleen worden ingezien wanneer dat nodig is voor de behandeling. Ook moet de huisarts in ons systeem geregistreerd staan. Het MMC Zorgverlenerportaal vervangt de edifact berichten niet. Lees hier meer informatie over inloggen op MMC Zorgverlenerportaal