Stoma

Wat is een stoma?

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine die vastgehecht wordt in de huid van de buikwand. Een stoma wordt via een operatie aangelegd wanneer de ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten of om een deel van de darmen rust te geven.

Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. Uw lichaam gaat er anders uitzien en het kost tijd hier aan te wennen. Ons team van stomaverpleegkundigen begeleidt u in alle stappen. Zowel op lichamelijk, emotioneel als sociaal vlak.

Soorten stoma

Een stoma wordt aangelegd op de dunne of de dikke darm.

  • Ileostoma
    Dit is een kunstmatige uitgang van de dunne darm.
  • Colostoma
    Dit is een kunstmatige uitgang van de dikke darm.

Een stoma kan tijdelijk of blijvend zijn en daarnaast eindstandig of dubbelloops. Een eindstandig stoma heeft één opening, een dubbelloops stoma heeft er twee naast elkaar. Uit de ene opening komt ontlasting, uit de andere alleen slijm, afkomstig van het slijmvlies van de darm. Een tijdelijk stoma is vaak dubbelloops.

Oorzaak van een stoma

Een stoma wordt aangelegd wanneer u een aandoening heeft, waardoor ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten. Voorbeelden van zulke aandoeningen zijn: darmontsteking, darmpoliepen, kanker en een onbehandelbare incontinentie.

Plaatsbepaling stoma

Samen met onze stomaverpleegkundige bespreekt u voor de operatie waar de stoma geplaatst wordt. Die plaatsbepaling hangt af van de vorm en de plooien van de buik, maar ook van de kleding die u draagt. Uiteindelijk is de arts afhankelijk van de omstandigheden in de buik en kan tijdens de operatie alsnog van plaats worden veranderd. De meest voorkomende plaats voor een stoma is de rechter- of linker onderbuik.

Behandeling: de stoma operatie

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. De chirurg maakt als eerste een opening in uw buikwand. Vervolgens brengt hij het darmdeel dat de stoma moet vormen door een opening door de buikwand naar buiten. De darm wordt vastgehecht aan de huid. De binnenzijde van de darm vormt dus de stoma. Na de operatie wordt er een opvangzakje geplaatst over de stoma.

Na het aanleggen van de stoma

Bij een stoma verlaat de ontlasting het lichaam via een opening in de buik. U heeft stoma-opvangmateriaal nodig. Uw stomaverpleegkundige leert u na de operatie met de stoma omgaan en geeft advies over voeding.

Stoma verzorgen

De stoma- en afdelingsverpleegkundigen helpen u bij het wennen aan de stoma. We bereiden u voor om de stoma thuis zelf te kunnen verzorgen. Kunt u het niet zelf, dan zal er hulp voor thuis geregeld worden. Voordat u naar huis gaat, wordt uw stoma gecontroleerd en worden eventuele onduidelijkheden doorgesproken.

Leven met een stoma

In het dagelijks leven hoeft uw stoma geen grote rol te spelen. Maar het is ook mogelijk dat uw leven erg verandert. In de eerste periode nadat de stoma is aangelegd moet u wennen. Uw lichaam werkt anders en die verandering gaat gepaard met emoties. De acceptatie van een stoma verloopt niet voor iedereen hetzelfde. Waar de een blij is om weer de deur uit te kunnen, vindt de ander de stoma een verschrikking. Natuurlijk kunt u altijd met uw vragen terecht bij uw stomaverpleegkundige. Zij kunnen u indien nodig doorverwijzen voor extra begeleiding en hulp.

Uw zelfstandigheid is een belangrijk uitgangspunt van onze stomazorg. Hierbij houden we rekening met uw mogelijkheden. Indien wenselijk betrekken wij ook uw naasten bij de zorg.

Stoma specialisten en zorgteam

Binnen de polikliniek chirurgie zijn verschillende gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam met aandachtsgebied stomazorg en stoelgangproblemen.

Stomaverpleegkundigen

De stomaverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor en de begeleiding van patiënten die een stoma hebben of krijgen. De verpleegkundigen geven uitleg over stomamaterialen, voeding, de verzorging van de stoma, sport, vakantie, seksualiteit en incontinentie. U kunt ook bij een stomaverpleegkundige terecht als er emotionele problemen zijn. Ook begeleiden zij patiënten met stoelgangproblemen.

De stomaverpleegkundigen werken alleen op afspraak via de polikliniek chirurgie.

Onze stomaverpleegkundigen:

  • M. Boeijen
  • F. Caers
  • R. van den Broek
  • K. van Schaik

Stoma spreekuur

Een afspraak kan gemaakt worden op werkdagen via de polikliniek chirurgie.
Telefoonnummer: 040-888 85 50, bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur.

De stomaverpleegkundigen zijn werkzaam op locatie Veldhoven.

Heeft u een afspraak? Dan meldt u zich bij de polikliniek chirurgie via route 67. Daar wordt u verwezen naar de juiste wachtruimte.