Vaatlijden

Bij vaatlijden treedt vernauwing of afsluiting van een slagader op. Als dit tijdig wordt ontdekt, kunnen preventieve maatregelen voorkomen dat de ziekte verergert. Hiervoor is aandacht in het Vasculair Preventie Centrum.

Onderzoek

Patiënten met vaatlijden en/of een verhoogd familiair risico (erfelijkheid) op hart- en vaatziekten worden op het Vasculair Preventie Centrum (VPC) onderzocht op risicofactoren. Denk daarbij aan een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed, diabetes, roken en overgewicht.

Behandeling

Als na onderzoek blijkt dat u een verhoogd risico heeft op vaatziekten dan worden deze risicofactoren in het VPC behandeld. De behandeling kan zowel een medische behandeling zijn als een behandelprogramma gericht op beweging, overgewicht en/of stoppen met roken.

Patiënten van het VPC worden voor meerdere aandoeningen in één keer behandeld, begeleid en/of verwezen naar de juiste specialist, zoals een cardioloog. Hoewel een vaatziekte vaak in één lichaamsdeel tot uiting komt, heeft het hele lichaam met de aandoening te maken. Als duidelijk wordt dat een orgaan is aangetast, kunnen ook andere delen van het lichaam beschadigd zijn. Preventieve maatregelen richten zich op het voorkomen van klachten op meerdere plaatsen in het lichaam; niet alleen op het gedeelte waar de klachten zich al voordoen.

Behandelteam

Het behandelteam van het Vasculair Preventie Centrum bestaat uit:

Het vasculair preventieteam kijkt gezamenlijk naar uw klachten en brengt uw ziekte in kaart.