Astma bij kinderen

Astma is een nog ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen. Kinderen met astma kunnen moeite hebben met ademhalen: zij worden kortademig, ademen ‘piepend’ of moeten hoesten. Dit komt doordat hun luchtwegen snel `geprikkeld’ raken.

Veel kinderen met astma zijn allergisch. De een krijgt bijvoorbeeld klachten door huisstofmijt, de ander kan niet tegen huisdieren of pollen. Astmaklachten kunnen ook een niet-allergische oorzaak hebben, zoals inspanning, verkoudheid of griep, of blootstelling aan prikkels zoals sigarettenrook.

Symptomen

Astma kenmerkt zich door de volgende symptomen: een piepende uitademing, moeite met ademen, hoesten en benauwdheid. Bij de meeste kinderen treden de klachten in aanvallen op. Een aanval komt vaak ’s nachts of ’s morgens vroeg.

Oorzaak

De aanleg voor astma is erfelijk. Maar ook kinderen van wie de ouders geen astma of een allergie hebben, kunnen astma ontwikkelen.

Onderzoek

Kinderen die door de huisarts zijn doorverwezen kunnen terecht op ons spreekuur. Daarnaast zijn er drie themaspreekuren: luchtwegklachten bij kinderen, astma advies en astma check-up.

  • Spreekuur luchtwegklachten bij kinderen
    De kinderarts onderzoekt welke aandoening van de luchtwegen het kind heeft. Hij probeert aan het eind van het eerste bezoek al antwoord te geven op deze vraag. Thuis beantwoordt u met uw kind een aantal vragen. Op grond van de antwoorden worden voor het eerste spreekuur een aantal onderzoeken gedaan. Tijdens het bezoek aan de kinderarts kan er meestal al verteld worden welke aandoening van de luchtwegen uw kind heeft. Soms gaat een kind na het bezoek aan de kinderarts ook naar de longverpleegkundige en/of de KNO-arts.
  • Spreekuur astma advies
    Wanneer uw huisarts het nodig vindt om meer duidelijkheid te krijgen over de luchtwegklachten van uw kind, dan kan er een afspraak worden gemaakt bij de astma adviespoli. MMC heeft een team dat is gespecialiseerd in luchtwegklachten bij kinderen. Alle afspraken en onderzoeken worden zoveel mogelijk op één dag ingepland. Onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd zijn: een lichamelijk onderzoek, longfunctieonderzoek, bloedonderzoek en een allergieonderzoek. Met de gegevens van de onderzoeken en het advies van de kinderarts meldt u zich weer bij de huisarts. Hij bepaalt verder hoe de behandeling van uw kind eruit komt te zien.
  • Spreekuur astma check-up
    Wanneer uw huisarts meer zekerheid wil hebben over de gekozen behandeling van astma bij uw kind, kan er een afspraak gemaakt worden bij de astma check-up poli. Kinderen zitten nog midden in hun ontwikkeling waardoor het soms nodig is een behandelplan bij te stellen. Tijdens de afspraak wordt aan de hand van enkele onderzoeken en een gesprek met de kinderarts en kinderlongverpleegkundige bepaald hoe het er voor staat met de astma. Indien nodig adviseren zij het behandelplan aan te passen.

Behandeling

Astma is niet te genezen, maar met de juiste behandeling en trouw de therapie volgen wel onder controle te krijgen. Medicijnen verlichten de klachten. Meestal worden deze geïnhaleerd, zodat ze zo snel mogelijk bij de longen en luchtwegen komen. Bij kinderen met astma én een allergie kunt u deze allergie (zoals huisstofmijt) proberen te vermijden. Uw huisarts, kinderarts en kinderlongverpleegkundige kunnen u daarover advies geven. Blootstelling aan sigarettenrook moet voorkomen worden. Aan rokende ouders wordt dan ook uitdrukkelijk geadviseerd te stoppen met roken.

MMC heeft een team dat gespecialiseerd is in luchtwegklachten bij kinderen.

Verantwoordelijke specialisten

Titia Niers, kinderarts
Carola Bolder, kinderlongverpleegkundige

Folders

Benauwdheid en piepen bij kinderen jonger dan 6 jaar
Medicijngebruik bij kinderen met astma
Longfunctieonderzoek bij kinderen
Longverpleegkundige