Bekijk deze info ook op onze kinderwebsite

Astma bij kinderen

Astma is een nog ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen. Kinderen met astma kunnen moeite hebben met ademhalen: zij worden kortademig, ademen ‘piepend’ of moeten hoesten. Dit komt doordat hun luchtwegen snel `geprikkeld’ raken.

Veel kinderen met astma zijn allergisch. De een krijgt bijvoorbeeld klachten door huisstofmijt, de ander kan niet tegen huisdieren of pollen. Astmaklachten kunnen ook een niet-allergische oorzaak hebben, zoals inspanning, verkoudheid of griep, of blootstelling aan prikkels zoals sigarettenrook.

Symptomen astma

Astma kenmerkt zich door de volgende symptomen: een piepende uitademing, moeite met ademen, hoesten en benauwdheid. Bij de meeste kinderen treden de klachten in aanvallen op. Een aanval komt vaak ’s nachts of ’s morgens vroeg.

Oorzaak astma

De aanleg voor astma is erfelijk. Maar ook kinderen van wie de ouders geen astma of een allergie hebben, kunnen astma ontwikkelen.

Onderzoek astma

Kinderen die door de huisarts zijn doorverwezen kunnen terecht op ons spreekuur.

Voor de afspraak ontvangt u een vragenlijst die u als ouder thuis met uw kind beantwoordt en meeneemt naar het bezoek aan de kinderarts. Tijdens het bezoek aan de kinderarts is het programma als volgt:

 • Een longfunctieonderzoek bij kinderen ouder dan 5 jaar
 • Een gesprek met de kinderlongverpleegkundige
 • Een gesprek met de kinderarts en kinderlongverpleegkundige

Tijdens het bezoek kan de kinderarts meestal al zeggen om welke aandoening van de luchtwegen het gaat. Soms gaat een kind na het bezoek aan de kinderarts ook naar de KNO-arts. Zo nodig wordt na het bezoek nog wat bloed afgenomen om na te gaan of er een allergische aanleg is.

Behandeling astma

Astma is niet te genezen, maar met de juiste behandeling en trouw de therapie volgen wel onder controle te krijgen. Medicijnen verlichten de klachten. Meestal worden deze geïnhaleerd, zodat ze zo snel mogelijk bij de longen en luchtwegen komen. Bij kinderen met astma én een allergie kunt u deze allergie (zoals huisstofmijt) proberen te vermijden. Uw huisarts, kinderarts en kinderlongverpleegkundige kunnen u daarover advies geven. Blootstelling aan sigarettenrook moet voorkomen worden. Aan rokende ouders wordt dan ook uitdrukkelijk geadviseerd te stoppen met roken.

MMC heeft een team dat gespecialiseerd is in luchtwegklachten bij kinderen.

Verantwoordelijke specialisten

Titia Niers, kinderarts
Carola Bolder, kinderlongverpleegkundige

App Astmaatje

Astmaatje is ontwikkeld voor alle jongeren tussen 12 en 17 jaar met astma en helpt om beter met je astma om te gaan. In de app kun je bijhouden hoe het met je gaat en van welke prikkels je last hebt. Ook vind je er verschillende tips & tricks.

De app is ontwikkeld door het Longfonds samen met het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en in co-creatie met jongeren. De app Astmaatje is gratis te downloaden in de Apple store en via Google Play.

Luchtbrug

Als de diagnose astma is gesteld, is het mogelijk gebruik te maken van de ‘luchtbrug’. Dit is een online ziekenhuis voor patiënten met astma. Patiënten kunnen een vraag stellen aan het astmateam, astma-controle testen invullen en het individuele zorgplan bekijken. Ook is er informatie over astma beschikbaar, afgestemd op de leeftijd.

Door gebruik van de luchtbrug zijn er minder controles in het ziekenhuis nodig. Een bezoek aan de kinderarts tussendoor is altijd mogelijk als het niet goed gaat of er vragen zijn die niet via de mail beantwoord kunnen worden.

 • Wat is astma bij kinderen?

  Kinderen met astma kunnen moeite hebben met ademhalen: zij worden kortademig, ademen ‘piepend’ of moeten hoesten. Dit komt doordat hun luchtwegen snel `geprikkeld’ raken.

 • Gaat astma bij kinderen samen met een allergie?

  Veel kinderen met astma zijn allergisch. De een krijgt bijvoorbeeld klachten door huisstofmijt, de ander kan niet tegen huisdieren of pollen. Astmaklachten kunnen ook een niet-allergische oorzaak hebben, zoals inspanning, verkoudheid of griep, of blootstelling aan prikkels zoals sigarettenrook.

 • Hoe herken je astma bij een kind? (symptomen)

  Astma kenmerkt zich door de volgende symptomen: een piepende uitademing, moeite met ademen, hoesten en benauwdheid. Bij de meeste kinderen treden de klachten in aanvallen op. Een aanval komt vaak ’s nachts of ’s morgens vroeg.

 • Hoe wordt astma behandeld bij een kind?

  Astma is niet te genezen, maar met de juiste behandeling en trouw de therapie volgen wel onder controle te krijgen. Medicijnen verlichten de klachten. Meestal worden deze geïnhaleerd, zodat ze zo snel mogelijk bij de longen en luchtwegen komen. Bij kinderen met astma én een allergie kunt u deze allergie (zoals huisstofmijt) proberen te vermijden. Uw huisarts, kinderarts en kinderlongverpleegkundige kunnen u daarover advies geven. Blootstelling aan sigarettenrook moet voorkomen worden. Aan rokende ouders wordt dan ook uitdrukkelijk geadviseerd te stoppen met roken.

 • Krijgt een kind met astma medicijnen?

  Astma is niet te genezen, maar met de juiste behandeling en trouw de therapie volgen wel onder controle te krijgen. Medicijnen verlichten de klachten. Meestal worden deze geïnhaleerd, zodat ze zo snel mogelijk bij de longen en luchtwegen komen. Bij kinderen met astma én een allergie kunt u deze allergie (zoals huisstofmijt) proberen te vermijden.