Meervoudig gehandicapt kind

Bij een meervoudige handicap heeft een kind naast een ernstige verstandelijke beperking ook lichamelijke beperkingen. Oog- of oorklachten, epilepsie, maag- en darmproblemen en luchtweginfecties komen regelmatig voor.

Oorzaken meervoudige handicap

Er zijn tal van verschillende oorzaken voor het hebben van een meervoudige handicap. Het kan aangeboren zijn, zoals een zuurstofgebrek bij de geboorte, een chromosoomafwijking of aangeboren hersenletsel. Maar het kan ook later ontstaan door een ernstig ongeval.

Behandeling meervoudige handicap

Iedere maand organiseert een multidisciplinair team van Máxima MC een spreekuur voor meervoudig gehandicapte kinderen. Het team bestaat uit een kinderarts, kinderorthopeed en kinderrevalidatiearts. Samen stemmen ze de benodigde zorg op elkaar af. Het spreekuur richt zich op deze zorgafstemming en op de algehele ontwikkeling van het meervoudig gehandicapte kind. Omdat meerdere specialismen betrokken zijn, is een multidisciplinaire aanpak nodig. De kinderarts vervult de centrale en coördinerende rol en is het aanspreekpunt voor ouders.

  • Wat betekent meervoudig gehandicapt kind?

    Bij een meervoudige handicap heeft een kind naast een ernstige verstandelijke beperking ook lichamelijke beperkingen. Oog- of oorklachten, epilepsie, maag- en darmproblemen en luchtweginfecties komen regelmatig voor.

  • Wat is de oorzaak van meervoudige handicaps bij een kind?

    Er zijn tal van verschillende oorzaken voor het hebben van een meervoudige handicap. Het kan aangeboren zijn, zoals een zuurstofgebrek bij de geboorte, een chromosoomafwijking of aangeboren hersenletsel. Maar het kan ook later ontstaan door een ernstig ongeval.

  • Hoe worden meervoudige handicaps bij een kind behandeld?

    Iedere maand organiseert een multidisciplinair team van Máxima MC, locatie Veldhoven een spreekuur voor meervoudig gehandicapte kinderen. Het team bestaat uit een kinderarts, kinderorthopeed en kinderrevalidatiearts. Samen stemmen ze de benodigde zorg op elkaar af. Het spreekuur richt zich op deze zorgafstemming en op de algehele ontwikkeling van het meervoudig gehandicapte kind. Omdat meerdere specialismen betrokken zijn, is een multidisciplinaire aanpak nodig. De kinderarts vervult de centrale en coördinerende rol en is het aanspreekpunt voor ouders.