RS-virus

Luchtweginfectie

Het RS-virus is een verwekker van luchtweginfecties bij kinderen.
Voor het derde levensjaar hebben de meeste kinderen een eerste infectie met dit virus doorgemaakt. De infectie treedt meestal op in de maanden september tot en met april. Bij oudere kinderen en volwassenen veroorzaakt het RS-virus niet meer dan een flinke verkoudheid of hooguit een griepje.
Bij zuigelingen (met name te vroeg geborenen) en patiënten uit bepaalde risicogroepen (bijvoorbeeld met hart- en longaandoeningen) kan het virus een zogeheten ‘bronchiolitis’ veroorzaken. Dit is een ontsteking van
de fijnere luchtpijpvertakkingen in de longen.

Symptomen

Het start meestal met een gewone verkoudheid, de verkoudheid kan overgaan naar meer hoesten en kortademigheid; een snelle ademhaling en eventueel ‘piepen’ bij de ademhaling. Er kunnen problemen ontstaan met drinken; uw kind is te moe en te benauwd om aan de borst te drinken of zelf het flesje leeg te drinken. Daarnaast moet uw kind na de voeding vaak veel hoesten waardoor het kan gaan braken. Dit is meestal het stadium waarin een ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Bij zuigelingen van nul tot twee maanden én bij te vroeg geborenen heeft het ziektebeeld vaak een ander verloop. Deze kinderen hebben meer algemene symptomen van ziek zijn, slecht drinken en prikkelbaarheid. De luchtwegproblemen zoals benauwdheid etc. staan niet op de voorgrond. Wel kan er in deze leeftijdscategorie sprake zijn van ademstops of een risico hierop. Dit kan ook een reden zijn om, uit voorzorg, te kiezen voor ziekenhuisopname.

Oorzaken

Het RS-virus is een heel besmettelijk virus. De infectie wordt overgebracht via ‘aanhoesten’ en via de handen. Besmetting is niet te voorkomen omdat meestal niet bekend is dat er een RS-virus in de omgeving is.

Behandeling

Het RS-virus kan niet met medicijnen behandeld worden. De reden hiervoor is dat een virus ongevoelig is voor medicijnen.
De symptomen die zich voordoen, kunnen uiteraard wel behandeld worden: extra zuurstof, voeding via een sonde, extra vocht.

Onderzoek

Bij de meeste kinderen met (vermoeden) op een RS-virus infectie is het niet nodig om extra onderzoek te doen. Als de arts het nodig vindt, kan bloedonderzoek gedaan worden en/of een foto van de longen gemaakt.

Meer informatie staat in onze folder ‘RS-virus’

Patientennetwerk

RSV-Patiëntennetwerk is een initiatief van ouders van kinderen die een ernstige RS-virusinfectie hebben doorgemaakt. Zij maken zich sterk voor het creëren van meer algemene bekendheid over het virus. Daarnaast brengen zij ouders van (ex) RS-patiënten bijeen en bieden een platform voor het uitwisselen van ervaringen en delen van informatie over het RS-virus. Meer informatie in de flyer en op de website: https://rsv-pn.hetwkz.nl

Flyer voor ouders RSV patient