16 juli 2018

‘Mijn werk is naast menslievend ook technisch van aard’

‘Mijn werk is naast menslievend ook technisch van aard’

Heidi van de Mortel is verpleegkundige op de NICU: een intensive care afdeling voor (veel) te vroeg geborenen. Haar aandachtsgebied is technologie en innovatie. Hoewel de combinatie in eerste instantie niet logisch klinkt, is de zorg voor deze groep patiëntjes naast menslievend ook bijzonder technisch van aard.

“Als seniorverpleegkundige op de Neonatale Intensive Care Unit, ook wel NICU genoemd, heb ik uiteenlopende taken. Naast zorg op de werkvloer, houd ik me bezig met het inzetten van technologie door en voor zorgverleners en patiënten. Op onze afdeling liggen kindjes die te vroeg zijn geboren of problemen hebben na de geboorte. Om hen te monitoren en beademen is veel technologie nodig: soms moet je tussen alle apparaten het kleine kindje zoeken. Dat is heftig, maar helaas nodig om hen in leven te houden. Ons werk kent dan ook een bijzonder contrast tussen menselijkheid enerzijds en technologie anderzijds.”

Brug
“Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de technologie op de juiste manier wordt ingezet en gebruikt door betrokken zorgverleners. Daarnaast sta ik regelmatig zelf aan de couveuse. Die combinatie en betrokkenheid vind ik belangrijk; ik doe het immers voor de zorg. Ik vorm de brug tussen de zorg en de technologie voor zwangeren en pasgeborenen in het Vrouw Moeder Kind-centrum.”

Gezin centraal
“De patiënt en zijn familie stellen we in het Vrouw Moeder Kind-centrum – en dus ook op de NICU – centraal. Family Centered Care noemen we dat. Elke dag werken we eraan om dit zorgconcept verder uit te breiden. Waar we nog winst in kunnen behalen, is het verder betrekken van ouders bij de zorg voor hun kindje: ouders kunnen veel van de zorg voor hun ernstig zieke baby overnemen van de verpleegkundigen. Verpleegkundigen ondersteunen de ouders dan in plaats van dat de verpleegkundige (van oudsher) de zorg op zich neemt. Dat is belangrijk voor hechting tussen vader, moeder en kind.”

Over de NICU
Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) liggen onder andere baby’s die te vroeg geboren zijn (voor 32 weken zwangerschap), problemen hebben met de ademhaling, het hart of de bloeddruk of die een te laag geboortegewicht hebben. In Nederland zijn er tien ziekenhuizen met een NICU. Máxima MC is er daar een van. Baby’s uit ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg bieden wij op onze NICU de zorg die nodig is.