20 december 2018

Zorg rondom kinderen met ADHD

De zorg voor kinderen met AD(H)D is sinds 2015 verschoven van de Zorgverzekeringswet naar de Jeugdwet. Dat heeft gevolgen voor wie deze zorg mag leveren en voor de bekostiging van de zorg.

De bekostiging van deze zorg in het ziekenhuis en bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen komt niet langer uit het budget van de zorgverzekeraar, maar vanuit het budget van de gemeenten. Gemeenten kopen vanaf 1 januari 2019 deze zorg niet meer in bij MMC. Dit betekent dat MMC deze zorg niet meer mag en kan leveren. MMC draagt daarom per 1 januari 2019 de zorg voor kinderen met AD(H)D over aan de huisartsen en de regionale GGZ-instellingen. Alle kinderen die zorg kregen binnen MMC zijn inmiddels overgedragen aan hun huisarts of GGZ-instelling.

De kinderartsen van Máxima MC (MMC) staan achter de beslissing om de zorg voor deze kinderen met AD(H)D bij de huisartsen neer te leggen. Dit omdat zij nauw bij het kind en het gezin betrokken zijn. Huisartsen zijn al goed op de hoogte en kennen sinds 2014 de richtlijn voor behandeling van AD(H)D (NHG-standaard). Als de AD(H)D complex is, worden kinderen verwezen naar een van de regionale GGZ-instellingen.