4 november 2021

Automatische zuurstoftoediening voor vroeggeboren baby’s

Máxima MC combineert voor het eerst in Nederland twee technieken van zuurstof toediening op de IC voor pasgeborenen

Het uiterst precies toedienen van zuurstof bij vroeggeboren baby’s die zijn opgenomen op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) is een zaak die van levensbelang is. Zowel te weinig als te veel zuurstof is schadelijk voor de pasgeborene. Het toedienen van de juiste hoeveelheid zuurstof gaat gepaard met alarmen en acute handelingen die extra prikkels geven aan zeer kwetsbare patiëntjes. Onderzoek in Máxima MC, uitgevoerd door Neonatoloog Koen Dijkman, heeft voor het eerst in Nederland twee technieken van zuurstoftoediening gecombineerd waarbij de baby zelf ademt. Hij wordt hierbij ondersteund door een beademingsmachine en krijgt tegelijkertijd met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde software automatisch zuurstof toegediend. Hierdoor krijgt de baby vanaf nu met minimale belasting en grote precisie vaker de juiste hoeveelheid zuurstof automatisch toegediend. Dit zorgt voor minder verstoringen, zodat de vroeggeboren baby zich in alle rust kan ontwikkelen.

Te vroeg geboren baby’s zijn bijzondere kwetsbare patiënten die unieke zorg nodig hebben. Sommige baby’s worden geboren bij 24 weken, wegen slechts 500 gram en hebben ernstig onderontwikkelde organen. Deze baby’s liggen een aantal weken of zelfs maanden in een couveuse op speciale Neonatale Intensive Care afdelingen (NICU’s). In de couveuses worden de onvoldoende ontwikkelde longen van de baby’s ondersteund met beademingsmachines en wordt de ademhaling, samen met andere vitale functies, constant gemonitord zodat artsen tijdig gealarmeerd kunnen worden in geval van nood.

Vooruitgang door technologie

Moderne NICU’s hebben de afgelopen jaren enorme technologische vooruitgang geboekt. Toch kan er nog steeds winst worden behaald op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Dijkman heeft tijdens zijn onderzoek twee niet invasieve technieken voor zuurstof toediening bij vroeggeborenen gecombineerd: High flow ademhalingsondersteuning in combinatie met automatische zuurstoftoediening met speciaal hiervoor ontwikkelde software. “Deze combinatie zorgt voor een preciezere, zuurstoftoediening op elk benodigd moment, terwijl de ademhalingsondersteuning voor de baby veel minder belastend is. En dit gebeurt grotendeels automatisch. Hierdoor hoeven pasgeborenen vanaf nu minder te worden gestoord, wat zorgt voor meer rust en minder onnodige prikkels”, vertelt Dijkman. Een belangrijke ontwikkeling voor Máxima MC, dat er naar streeft ondanks de hectiek van een intensive care, een zo rustig mogelijke omgeving te creëren, noodzakelijk voor de optimale zorg voor ernstig zieke pasgeborenen en hun ouders.

Minder alarmmeldingen

Tot nu toe wordt het aanpassen van de zuurstoftoediening handmatig gedaan door medisch personeel. Dit zorgt voor het afgaan van vele alarmen waarbij soms direct gehandeld dient te worden. “In de praktijk is het onmogelijk om bij het afgaan van een alarm direct de zuurstoftoediening aan te passen. Het lopen naar de juiste kamer kost tijd en bij meerdere alarmen tegelijkertijd kan een verpleegkundige simpelweg niet op twee plekken tegelijk aanwezig zijn om direct te handelen.” licht Dijkman toe. Door het onderzoek van Dijkman kan vanaf nu op de NICU van Máxima MC de zuurstoftoediening grotendeels automatisch verlopen. Uiteraard gebeurt dit altijd onder medisch toezicht. Voor de verpleegkundigen verlaagt dit het aantal alarmmeldingen. Zij kunnen dan betere prioriteit geven.

Verwachting voor de toekomst

Dit onderzoek toont aan hoe door de combinatie van technieken en gebruik van ondersteunende software de zorg op NICU’s nog verder kan worden geoptimaliseerd op gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Dit biedt nieuwe mogelijkheden en wordt in een inmiddels lopend vervolgonderzoek in samenwerking tussen Erasmus MC en Máxima MC verder onderzocht. De verwachting is dat toekomstige technieken het mogelijk gaan maken meer zorg te automatiseren met minder belasting voor de patiënt. Dit uiteraard altijd onder toezicht van gespecialiseerd medisch personeel.

Het onderzoek van Dijkman en zijn collega’s is gepubliceerd in het toonaangevende Britse kindergeneeskundige tijdschrift Archives of Diseases in Childhood. Fetal and Neonatal edition.