Kinderpoli

Een eerste bezoek van uw kind aan Máxima MC begint meestal op de polikliniek kindergeneeskunde, of kort gezegd de kinderpoli. De klachten worden met de arts besproken en als het nodig is vindt er onderzoek plaats.

Om een diagnose te kunnen stellen kan verder onderzoek noodzakelijk zijn zoals urineonderzoek, het prikken van bloed of beeldvormend onderzoek zoals een echo of een MRI. Het aanvullende onderzoek kan plaatsvinden op de kinderafdeling, wanneer uw kind langer dan 24 uur opgenomen wordt of op de dagbehandeling bij een verblijf van maximaal één dag.

Eerste hulp
Als uw kind ziek of gewond is en direct hulp nodig heeft, gaat u naar de eerste hulp. Daar bekijken de artsen wat er aan de hand is en beslissen ze wat er verder moet gebeuren. Via de eerste hulp komt uw kind op de kinderafdeling terecht, of gaat hij direct na de behandeling weer naar huis.