Zuigelingenunit

Op de zuigelingenunit worden pasgeborenen opgenomen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of te vroeg geboren. De zuigelingenunit in Máxima MC heeft acht eenpersoons- en vier tweepersoonskamers. Op de tweepersoonskamers kunnen tweelingen opgenomen worden, maar kunnen ook moeder en kind samen verzorgd worden.

De verpleegkundigen van de zuigelingenunit coördineren de zorg voor uw kind. Met hen heeft u vooral contact. Daarnaast heeft u regelmatig gesprekken met de neonatoloog en arts-assistenten. U wordt zoveel mogelijk betrokken bij de zorg van uw kind. Zodra het kan, mag u bijvoorbeeld de luier verwisselen, voeding geven of buidelen (huid-op-huid contact waarbij het kind op de blote borst van de ouder wordt neergelegd). Juist in deze situatie heeft uw kind behoefte aan aanrakingen en liefde van u. De werkwijze op de zuigelingenunit vloeit voort uit de visie familie centered care: patiënt, gezin én zorgprofessionals dragen samen zorg.

Op de zuigelingenunit komen kinderen terecht die extra zorg, maar geen zeer intensieve zorg nodig hebben. Intensieve zorg wordt op de NICU geboden.

Wie werken er?

Op de zuigelingenunit werken neonatologen, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en (leerling)verpleegkundigen samen aan de verzorging van uw kind.

Hoofdbehandelaar
Iedere patiënt op de zuigelingenunit heeft een medisch specialist, een kinderarts-neonatoloog, als hoofdbehandelaar. Aan u als ouders wordt doorgegeven wie dit is. De hoofdbehandelaar coördineert de onderzoeken, behandeling en zorg op de afdeling. Hij is ook uw aanspreekpunt bij vragen. Tijdens een opname is de hoofdbehandelaar nauw betrokken bij de zorg voor uw kind op de verpleegafdeling. U wordt regelmatig op de hoogte gesteld van het ziektebeloop van uw kind en het behandelplan.

Medebehandelaar
Op verzoek van de hoofdbehandelaar kan een andere medisch specialist vanwege zijn deskundigheid (tijdelijk) verantwoordelijk zijn voor een deel van de diagnostiek en behandeling.

Team van zorgverleners
De zorg voor uw kind gaat 24 uur per dag, zeven dagen per week door. Hierdoor krijgt u met meerdere zorgverleners te maken. Het team van kinderarts-neonatologen en/of andere medisch specialisten draagt zorg voor de behandeling van uw kind. Dit doen zij samen met samen met de verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Voeding voor de baby

Borstvoeding of afgekolfde moedermelk heeft veel voordelen voor premature of zieke baby’s. Het wordt sterk aangeraden. Soms kan het echter zijn dat u geen borstvoeding kunt of wilt geven.

Bezoek

Ouders of verzorgers en broers en zussen mogen 24 uur per dag aanwezig zijn op de zuigelingenunit. Ouders bepalen zelf wanneer familie en vrienden op bezoek komen. Voorwaarde is wel dat één van de ouders daarbij aanwezig moet zijn. In het belang van u en uw baby kan het zijn dat de verpleegkundigen u advies geven over het ontvangen van bezoek in het ziekenhuis.

Opleidingsziekenhuis

Máxima MC is een opleidingsziekenhuis. Op de zuigelingenunit kunt u mensen tegenkomen die één van de volgende opleidingen volgen:

 • Opleiding intensive care verpleegkundige
 • Opleiding tot kinderarts

Wetenschappelijk onderzoek

De kinderartsen en neonatologen van Máxima MC werken (mee) aan wetenschappelijk onderzoek. Er zijn twee soorten onderzoek:

 • Wetenschappelijk onderzoek dat bestaat uit het verzamelen en bewerken van gegevens die beschikbaar komen tijdens de gewone behandeling. Voorbeelden daarvan zijn ziekteverschijnselen en de duur van het herstel, laboratoriumuitslagen en uitslagen van onderzoeken die nodig zijn voor de behandeling. Het gebruik van deze gegevens in wetenschappelijk onderzoek gaat anoniem.
 • Wetenschappelijk onderzoek waar het opgenomen kind niet alleen baat bij heeft, maar mogelijk ook hinder van kan ondervinden. Dergelijk onderzoek bespreken we uiteraard altijd met de ouders en moet bovendien goedgekeurd worden door twee commissies.

Literatuurlijst

In de bibliotheek van MMC zijn diverse boeken te vinden die u informeren over een opname van uw kind op de zuigelingenunit.

Te vroeg geboren

 1. Te vroeg geboren – R. de Leeuw, L. Bakker
 2. De vroege ontwikkeling in handen. Adviezen voor de omgang met (te) vroeg geboren kinderen – S. da Costa, H.v.d. Berg
 3. Vanuit de couveuse de wereld in – Z. v.d. Heijden
 4. Te vroeg op de wereld – H.W. Bruinse, B.P. Cats
 5. Ik heb een zusje maar ik mag er alleen naar kijken – R. de Leeuw, M. Sigar, D. Bruna

  Tweelingen

 1. Een tweeling op komst – C. Cooper
 2. Het tweelingenboek – Duijvelaar en A. Geluk
 3. De tweeling of drieling of meer – E. Bryan

Zwangerschap en bevalling

 1. Veilig zwanger – B. Smulders en Mariël Croon
 2. Veilig bevallen – Smulders en Mariël Croon

Patiëntverenigingen

Het kan erg fijn zijn om steun te vinden bij ouders die hetzelfde doormaken. Dit zijn enkele patiëntverenigingen die u kunt benaderen: