MDL-verpleegkundige

Een MDL-verpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor maag-darm-lever-patiënten. Zij geeft patiënten en hun naasten informatie, (praktisch) advies en ondersteuning. In het MMC zijn er zowel op de polikliniek als op de verpleegafdeling MDL-verpleegkundigen werkzaam.

De MDL-verpleegkundige geeft u gerichte voorlichting en informatie over uw ziekte. Zij legt uit wat uw behandeling inhoudt en wat dit voor u kan betekenen. Ook ondersteuning en begeleiding van u en uw naasten zijn belangrijke taken.

U kunt met al uw vragen en onduidelijkheden bij de MDL-verpleegkundige terecht. Ze werkt nauw samen met de maag- darm- leverarts. Als het nodig is, verwijst zij u naar andere hulpverleners, zoals de diëtist of de thuiszorg.