Verpleegkundig endoscopisten

Op de endoscopie- en behandelafdeling werken verpleegkundig endoscopisten die in opdracht van de MDL-artsen onderzoeken uitvoeren en begeleiden. Zij hebben, naast dat zij endoscopie verpleegkundige zijn, een uitvoerige opleiding gevolgd om zelfstandig darmonderzoeken te kunnen verrichten. De onderzoeken die zij uitvoeren zijn de sigmoidoscopie en coloscopie. Verpleegkundig endoscopisten verrichten vaak meer darmonderzoeken dan de MDL-artsen omdat deze nog andere taken heeft zoals patiënten zien op de polikliniek.