4 april 2018

Een maagverkleining goed voor je liefdesleven?

Een maagverkleining goed voor je liefdesleven?

Recent Zweeds onderzoek wijst uit dat er na een maagverkleining veel veranderingen optreden op relationeel vlak. Dat geldt in zowel positieve als negatieve zin. Mensen die vrijgezel zijn vinden vaak een partner, maar bestaande relaties worden ook juist vaak verbroken. Een herkenbaar thema voor onze psycholoog Marieke van de Wal.

“Ook wij zien dat bij een deel van de patiënten veranderingen op relationeel vlak na een bariatrische ingreep”, vertelt Marieke. Het is dan ook een veelbesproken thema in de voorbereiding op de operatie, maar ook in de nazorg. Gewichtsverlies heeft vooral positieve gevolgen voor het fysieke functioneren en sommige aspecten van het zelfbeeld. “Opeens kun en durf je meer als persoon. Het doet wat met je zelfvertrouwen en kan ook je relatie in seksueel opzicht verbeteren. Als er kinderen in beeld zijn krijgen zij er vaak een actievere ouder voor terug. Voor vrijgezellen zien we juist dat de drempel wordt verlaagd om nieuwe contacten aan te gaan wat eveneens het liefdesleven ten goede kan komen.”

Relatieproblemen
De keerzijde van de medaille is dat het niet voor ieder stel of echtpaar makkelijk is om balans te vinden in de veranderde situatie. Dit kan volgens Marieke extra druk leggen op een relatie; met name wanneer er al vóór de operatie problemen spelen binnen een huwelijk. “Een operatie brengt zowel op fysiek, emotioneel en gedragsmatig vlak veranderingen met zich mee voor een persoon. Een ook het thuissysteem zal daar aan moeten wennen. Het is dan ook belangrijk dat partners goed blijven communiceren, elkaar steunen in het veranderproces en op tijd om professionele hulp vragen.” De psychologen van het obesitascentrum kunnen na de operatie wanneer nodig ingeschakeld worden om te praten over dit soort veranderingen.