18 juli 2019

Obesitascentrum MMC erkend op topklinisch niveau

Obesitaschirurgen F. van Dielen, A. Luijten en W. Leclercq.

De obesitaszorg van Máxima MC (MMC) is landelijk erkend op topklinisch niveau. Hiermee wordt onderschreven dat er sprake is van excellente patiëntzorg, voldoende opleidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek door de betrokken artsen. De erkenning is vastgelegd in het Topklinisch Zorgregister.

Het obesitascentrum begeleidt mensen die last hebben van ernstig overgewicht naar een gezonde leefstijl. Onderdeel hiervan is een bariatrische ofwel maagverkleinende operatie. Behalve chirurgen bestaat het team uit gespecialiseerd verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, longartsen, internisten en plastisch chirurgen. Het centrum heeft een bijzondere landelijke functie als het gaat om complicaties na een maagverkleining, onder andere tijdens zwangerschap. Vanuit heel Nederland worden patiënten hiervoor doorverwezen naar MMC.

Zorgregister

De erkenning is een initiatief van de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ). Het zorgregister van deze vereniging biedt transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen en is bedoeld voor zowel patiënten als huisartsen en artsen van doorverwijzende ziekenhuizen. De zorgfuncties in het register zijn beoordeeld door een toetsingscommissie, bestaande uit medische experts en artsen- en patiëntenverenigingen. Het gaat om zorg voor bovengemiddeld complexe aandoeningen. Eerder werd al een aantal andere zorgfuncties van MMC aangemerkt als topklinisch.