16 september 2019

‘Iedere patiënt vertelt een uniek verhaal’

‘Iedere patiënt vertelt een uniek verhaal’

Op de afdeling psychiatrie van Máxima MC (MMC) worden patiënten met psychiatrische klachten onderzocht en (kort- of langdurend) behandeld. Het team biedt zorg aan patiënten met uiteenlopende psychiatrische ziektebeelden.

Joris van Son is één van de vier psychiaters in MMC. “Als iemand psychiatrische klachten heeft, dan heeft dat invloed op allerlei terreinen: werk, relatie, wonen, enzovoorts. Er valt dus ook veel te winnen. Voor mij is dat een extra drijfveer. Het mooie aan het vak vind ik dat je heel dicht bij de patiënt kunt komen. Iedere patiënt vertelt een uniek verhaal.”

Zwart-wit

Psychiater Joris van Son: “We zien patiënten met uiteenlopende psychiatrische ziektebeelden. De nadruk ligt op een combinatie van somatiek (lichamelijke klachten) met psychiatrie. Dat kunnen bijvoorbeeld patiënten zijn die naast hun lichamelijke aandoening ook psychiatrische klachten krijgen, zoals een depressie of psychose. Andersom kan ook: de patiënt heeft primair een psychiatrische stoornis, maar ontwikkelt ook lichamelijke klachten, zoals maag- en darmproblemen. Helemaal zwart-wit is het echter niet. Uiteraard worden er ook patiënten met alleen een psychiatrische stoornis, zoals een psychotische depressie, opgenomen.”

Nog betere begeleiding

De zorg voor patiënten waarbij er sprake is van lichamelijke én psychiatrische klachten noemen we ziekenhuispsychiatrie. “We hebben ons daar de afgelopen jaren steeds meer op gericht”, zegt afdelingshoofd a.i., Alex Jansen. “Een groot deel van ons verpleegkundig team heeft zich door middel van een vervolgopleiding hierin verdiept. Daardoor is er meer know-how, zodat we deze patiënten nog beter kunnen begeleiden.”

Het team

Naast de psychiaters en verpleegkundigen bestaat het team uit sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, PIT-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, het secretariaat en het afdelingshoofd. Van Son: “Ook werken we nauw samen met de afdeling medische psychologie. En we sluiten aan bij overleggen van de Intensive Care, geriatrie, de POP-poli en de geheugenpolikliniek.”

Zorg bij de patiënt thuis

Gevraagd naar de unieke eigenschappen van de psychiatrische zorg in MMC, zegt Van Son: “Onze Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) staat bij ons erg goed op poten. Dat is wel uniek te noemen.” Hierbij wordt er door speciaal opgeleide verpleegkundigen (tijdelijke) thuiszorg geboden aan patiënten. Jansen vult aan: “Je ziet nu een landelijke ontwikkeling, waarbij er meer gericht wordt op ambulantisering. Wij doen dit al een lange tijd. Het doel is om (her)opnames te verkorten en te voorkomen.” Ook de POP-poli verdient aandacht. “Een polikliniek voor vrouwen met psychische klachten kort voor, tijdens en/of na de zwangerschap. Dat past natuurlijk perfect bij één van de speerpunten van MMC: de moeder-kindzorg.”