19 december 2017

Uroloog Steven Joniau deelt kennis met MMC

Internationaal bekend uroloog Steven Joniau van het Belgische Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven) bracht onlangs een bezoek aan Máxima MC (MMC). Joniau is gespecialiseerd in oncologische urologie, ofwel de behandeling van prostaatkanker, blaaskanker, urineleiderkanker en nierkanker. Doel van het bezoek was om zijn kennis te delen met het uro-oncologische team van MMC. “Maar andersom kan ik ook leren van MMC”, zegt Joniau.

Op uitnodiging van Laurent Fossion, uroloog in MMC, opereerde Joniau mee met twee complexe operaties. Urologische oncologische chirurgie wordt steeds vaker alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen aangeboden, zoals MMC. “Joniau is een zeer bekwame chirurg, bekend met de complexe chirurgie zoals wij deze ook uitvoeren bij blaas-, nier- en prostaatkanker”, vertelt Fossion. “Met het complete team kunnen wij veel van hem leren en onze chirurgische vaardigheden nog verder optimaliseren.” Joniau vult aan: “Door naar MMC te komen, voel en zie ik direct wat hier leeft. Zo kan ik gericht mijn kennis delen. Hoe meer expertise er gedeeld wordt, hoe meer artsen een expert kunnen worden.”

MOC als voorbeeld
Andersom valt er ook te leren van MMC, geeft Joniau aan na een rondleiding door Máxima Oncologisch Centrum (MOC). “Dit is één compleet centrum, waar alle zorg rondom kanker is gebundeld. Voor de patiënt geeft dit veel duidelijkheid. In België kennen we deze manier van werken nog niet echt.” Daarnaast is hij complimenteus over de rol van de verpleegkundig specialist in MMC, hét aanspreekpunt voor de patiënt. “Hij of zij is opgeleid om patiënten tijdens het gehele onderzoeks- en behandeltraject te informeren en te begeleiden. Patiënten ervaren dat als erg prettig. Ik ben voorstander van deze functie. In die zin kunnen we van beide kanten van elkaar leren.”

Hiernaast bespraken Fossion en Joniau het versterken van de samenwerking tussen MMC en UZ Leuven, onder andere op wetenschappelijk gebied.